Markus Raitolampi

Mikä on Venäjä-trolli

Yle aloitti syksyllä 2014 kampanjan Venäjä-trolleja vastaan. Ehkä minulta on jotain mennyt ohi, mutta mielestäni tähän mennessä nämä toimittajat ja trollitutkijat eivät ole määritelleet, mikä on Venäjä-trolli. He ovat päinvastoin sanoneet, että on vaikea tietää kuka tai mikä on Venäjä-trolli. Silti he ensimmäisenä kysyivät tietoa Venäjä-trolleista tavalliselta kansalta ja pyysivät tarinoita Venäjä-trollikokemuksista. Tätä kerättyä palautetta he sitten esittelivät ikäänkuin tutkimustulosta. Hylkäsivätkö he mitään palautetta siksi, että se ei täyttänyt Venäjä-trollille asetettuja määritelmiä?

On vaikuttanut siltä, että tässä koko ajan sekoitetaan ainakin kolme eri asiaa. Trolli alunperin tarkoittaa provosointimielessä keskustelupalstoille lähetettyä viestiä. Venäjä-trollilla taas lähinnä viitataan ilmiöön, jota aiemmin kutsuttiin propagandaksi. Nämä ovat eri asioita. Trollaaja pyrkii ärsyttämään lukijoita, propagandisti taas pyrkii miellyttämään tai vähintäänkin välttämään ärsyttämistä. Trollaaja ei seiso sanojensa takana vaan heittää keskusteluun jotain älytöntä. Propagandistin ei välttämättä tarvitse seisoa sanojensa takana, mutta on eduksi, jos hän sanoihinsa uskoo. Trollauksen idea taas häviää, jos trollaaja uskoo sanoihinsa, sillä trollaus halventaa kyseistä mielipidettä. Ylekin myöntää, että on trollaamisen uusi ja vanha merkitys, ja että nämä tulisi erottaa toisistaan, mutta siitä huolimatta vaikuttaa, että ne ovat käytännössä sekoitettu keskenään. Näyttää vielä siltä, että kolmanneksi tekijäksi Venäjä-trollin määritelmään on lisätty vihapuhe.

 

Kriisitietoisuus

Kun Ylen trollien vastainen kampanja alkoi, tuli nettiin kerralla paljon uutisia, joissa vilahtelivat sanat: trolli, Venäjä-trolli, trolliarmeija, hybridisota, propaganda, informaatiosota, disinformaatio, informaatiovaikuttaminen, jne. Sama on jatkunut senkin jälkeen, vaikka hieman hitaammalla tahdilla. ”Informaatiosodan tarkka-ampujat – verkkotrollit – ovat onnistuneet tavoitteessaan: suomalaisen keskustelun muokkaamisessa” huutaa yksi uutisotsikko. Yle kertoo, että informaatiosota voi olla kritiikkiä jotain mediaa, päättäjää tai puoluetta kohtaan, tavoitteena on vaikuttaa maan sisäiseen keskusteluun ja aiheuttaa epävakauden ilmapiiriä. Suomalaisille pyritään tekemään selväksi, että nyt on vakava tilanne. Kaikkien on syytä olla yksimielisiä ja pitää kiinni (meidän tarjoamasta) totuudesta.

Keskustelukumppani saattaa olla vihamielinen vaikuttaja-agentti, kerrotaan eräässä uutisessa. ”Suomeen ja suomalaisiin kohdistuvalla disinformaatiolla ja Venäjä-trollauksella halutaan muuttaa kansallista mielialaa ja luoda yhteiskuntaan epävarmuuden tunnetta”, sanoo yksi asiantuntija. Venäjän tavoitteena on luoda soraääniä esimerkiksi Natosta ja Euroopan unionista. Näiden ”soraäänten ja disinformaation välittäminen tukee Venäjän suurvaltapoliittisia päämääriä”, kertoo toinen asiantuntija. ”[Informaatiosota] näkyy myös niin, että suomalainen media ja päätöksentekijät oireilevat. He kysyvät mikä on totta ja mikä disinformaatiota, vaativat tukea päätöksenteolle ja tilannekuvan muodostamiselle”, jatkaa samainen tutkija kriisitilanteen kuvailua. Epätietoisuus totuudesta on siis merkki siitä, että trolliarmeija on ollut tehokas ja päässyt yhteen tavoitteistansa.

Kremlin agendaa mukaileva trollaaminen on jokapäiväistä monella suomalaisten käyttämällä verkkosivustolla, sanoo Yle. Sen keräämien tietojen mukaan Vänäjä-trollit toimivat lähes kaikkien suomalaisten tiedotusvälineiden kommenttiosioilla Helsingin sanomista Kainuun sanomiin ja vauva.fi:hin. Kriisitietoisuus on omaksuttu myös ruohonjuuritasolla:

    "Trolliarmeija on vallannut lehdistön kommentoinnin maakuntalehtiä myöten.”

    ”[T]rollit ovat hallinneet hs.fi:n keskusteluja nyt jo kohta kymmenisen vuotta."

    "Se häiritsee, oikein sydän alkaa hakata. Ihan kuin Venäjä kävisi sotaa Suomessa."

    "[Trollauksesta] voi vain tehdä johtopäätöksen: jotain vakavaa on tekeillä.

     Ei tuollaisia järjestelyjä tehdä ilman ohjattua ja suunnitelmallista johtoa”

 

Trolli riidankylväjänä

Trolli perinteisessä merkityksessä on määritelty Ylen nettisivuilla pariin kertaan: Trolli on viesti tai henkilö, ”joka ärsyttää ja provosoi verkkokeskustelijoita tahallaan”. Toinen määritelmä sille on seuraava: Internetslangisana trolli on viesti tai henkilö, jonka ensisijainen tarkoitus on ärsyttää ja provosoida ihmisiä, aiheuttaa ristiriitoja ja kirjoittaa turhia viestejä.

Kun lukee Venäjä-trolleista ja informaatiosodasta kertovia Ylen uutisia, on siellä mielestäni Venäjä-trolli sekoitettu usein trollin alkuperäiseen määritelmään. ”Trollit saavat muut keskustelijat vedettyä mukaan riitelyyn, eivätkä muut välttämättä arvaa heitä trolleiksi” sanotaan eräässä Ylen jutussa. ”Russian.fi:hin kirjoittavien trollien suurin haitta on, että he provosoivat muita keskustelijoita ja vetävät heidät mukaan riitelyyn”, kerrotaan toisessa jutussa. ”Vänäjä-mielisessä trollaamisessa käytetään samoja keinoja kuin koulukiusaamisessa” kirjoittaa Yle kolmannessa jutussa. Trollaajilla on tutkimuksen mukaan sadistisia piirteitä kertoo neljäs uutinen ja luultavasti tarkoittaa trollia alkuperäisessä merkityksessään, ei propaganda-merkityksessä. Tarkempaa määritelmää ja eroa trollin uuden ja vanhan merkityksen välillä ei tässäkään uutisessa tehdä, ja siten saamaan trollien vastaiseen kampanjaan se tässä epäselvässä muodossa sopi mainiosti.

Ylen haastattelema Saara Jantunen kertoi, että ”jos vääristellyn tiedon tavoitteena on riidan aiheuttaminen, niin asiakysymyksistä riiteleminen tukee [Venäjän] informaatiotavoitetta.” Riiteleminen ja riidan aiheuttaminen viittaavat tässä taas trollin alkuperäiseen määritelmään. Se on yhdistetty propaganda-merkitykseen väittämällä, että riidan kylväminen ja riitely itsessään tukevat Venäjän informaatiotavoitetta. Toinen vaihtoehto on, että riidalla on tässä tarkoitettu eri mieltä olemista, mikä on kylläkin eri asia kuin riitely. Mutta tässä siis saatettiin tarkoittaa myös: Jos vääristellyn tiedon tavoitteena on erimielisyyden aiheuttaminen, niin asiakysymyksissä eri mieltä oleminen tukee Venäjän informaatiotavoitetta. Tämä taas olisi demokratian kannalta hiukan ongelmallinen tulkinta. Tosin nyt joku voi huomauttaa, että siinä puhutaan vääristellystä tiedosta ja sen vaikutuksista, ei riidoista tai erimielisyyksistä sinänsä. Mutta mielestäni tuo ”vääristelty tieto” on lisätty tuohon eräänlaiseksi kilveksi kritiikkiä vastaan. Katsomalla uutisointia kokonaisuudessaan jokainen voi itse arvioida, miten kyseiset tutkijat ja toimittajat ovat tuon tulkinneet, ja miten he erottelevat vääristellyn tiedon jostain muusta.

 

Venäjä-trollin määritelmä

Muutama selkeä määritelmä Venäjä-trollille on esitetty Ylen nettisivuilla: Venäjä-trolli on ”henkilö, jolle maksetaan presidentti Vladimir Putinia mielistelevästä anonyymistä, usein aggressiivisesta somekommentoinnista”. Toinen määritelmä on: ”Venäjätrollaamisella viitataan yleensä agressiiviseen ja anonyymiin Venäjän johdon agendaa tukevaan verkkoviestintään.” Jälkimmäisessä määritelmässä ei puhutta mitään maksamisesta. Kolmas määritelmä samassa jutussa on, että ”informaatiosodankäynnistä puhuttaessa trollaus tarkoittaa ylhäältä ohjattua ja hyökkäävää verkkovaikuttamista”. Tässäkään ei puhuta maksamisesta, mutta sen sijaan puhutaan ylhäältä ohjatusta. Mitä se sitten tarkoittaakin, Kremlistäkö ohjattua?

Yle kertoo trollitutkimuksissaan keskittyneensä ”Kremliä myötäilevien virheellisten tietojen anonyymiin levittämiseen, joka näyttää ohjatulta ja järjestelmälliseltä esimerkiksi viestien sisällön tai viestien valtavan määrän perusteella”. Tässäkään Venäjä-trollimääritelmässä ei ole trollille maksamista, vaan mukana on ohjatulta ja järjestelmälliseltä näyttäminen. Onko se sitten samaa kuin ylhäältä ohjattu? Lisäksi määritelmään on otettu mukaan virheellisen tiedon levittäminen. Ei siis riitä että tieto on vain Kremliä myötäilevää, vaan sen pitää olla myös virheellistä.

Ylen mukaan myös monet suomalaiset itse levittävät propagandaa, ja ovat ryhtyneet propagoimaan Venäjän eduksi agressiiviseen tyyliin. (Tässä kohtaa Yle puhuu propagandasta.) Edelleen todetaan, että ”olivat suomalaisten väärän tiedon levittäjien motiivit mitä tahansa, heidän toimintansa tukee Venäjän johdon tavoitteita”. Trollin ei siis ilmeisesti tarvitse olla venäläinen, mutta saavatko suomalaiset trollit palkkaa, ja ovatko he ylhäältä ohjattuja?

Yle kertoo myös, että ”kukaan ei tiedä, moniko suomalaisten tietokoneiden ja älypuhelinten näytöille toimintansa ulottava trollaaja saa työstään palkkaa, kuinka moni toimii tavalla tai toisella ohjatusti ja kuinka moni propagoi Venäjän eduksi omista syistään”. Tämän mukaan siis Venäjä-trolli voi saada palkkaa, tai olla saamatta, voi toimia jollain tavalla ohjatusti, tai voi toimia ohjaamattomasti ihan omista syistään.

Usein nimettömyys on mukana trollimääritelmässä, mutta Jessikka Aro on maininnut joitain häntä mustamaalaavia trolleja nimeltä ja sanonut joidenkin ihmisten osallistuneen siihen avoimesti omilla nimillään. Ovatko nämä nimillään esiintyvät mustamaalaajat Venäjä-trolleja vai jotain muuta? Jos he ovat jotain muuta, niin mikä ero heillä on Venäjä-trolleihin?

Jessikka aro on myös monessa yhteydessä valittanut, kuinka Venäjä-trollit ovat haukkuneet, uhkailleet ja vainonneet häntä, lähettäneet törkypostia ja kaivaneet yksitysasioita esiin. Tämä on kovin ikävää ja tuomittavaa toimintaa, mutta mielestäni sitä kutsutaan vihapuheeksi tai vainoamiseksi. Jostain syystä Aro on liittänyt sen osaksi Venäjä-trollien toimintaa ja määritelmää. Ovatko sitten susi-tutkijan saamat törkyviestit susi-trolleja?

 

Vahvoja todisteita?

Tieteellistä tutkimusta on Venäjän verkkotrolleista hyvin vähän. Yhdessä jutussaan Yle tietää kertoa, ettei keskustelupalstojen ylläpitäjillä ”ole juuri koskaan täyttä varmuutta siitä, onko käyttäjä trolli vai ei – ja missä trollauksen raja kulkee”. Venäjä-trolli muistuttaa hämäävästi kansalaiskeskustelua, muistuttaa Yle. Anonyymi trollinpaljastaja puolestaan sanoo Ylelle: ”[T]rollaajien yhteyttä Venäjän johtoon on vaikea todistaa. Heidän kirjoitustensa teemat sekä näkökulmat ovat kuitenkin aina samoja kuin Kremlillä.”

Eräässä Ylen uutisessa myönnetään ongelmalliseksi se, ”ettei kukaan pysty yksiselitteisesti tunnistamaan tai osoittamaan Venäjän propagandaa levittäviä keskustelijoita maksetuiksi kirjoittajiksi – osa voi olla tavallisia yksityishenkilöitä”. Siis että osa Venäjän propagandaa levittävistä on maksettuja (trolleja?) ja sitten on vielä tavalliset yksityishenkilöt, jotka levittävät samaa propagandaa. Ovatko kaikki näistä Venäjä-trolleja? Jos eivät ole, niin mitä nämä tavalliset yksityishenkilöt sitten ovat, ja miten heidät erotetaan Venäjä-trolleista, jos ei tiedetä kenelle heistä maksetaan. Muuttuuko trollauksen kohde itsekin trolliksi, jos levittää samaa tai samankaltaista tietoa?

”Informaatiosodan luonteeseen kuuluu kuitenkin se, että viestien välittäjistä on vaikea päästä selville” kertoo Yle, ja tutkija Saara Jantunen toteaa: ”Ei ole tarkkaa todistetta kuka toimintaa johtaa. Informaatiosodassa ei ylipäätään ole todisteita.” Heti perään hän liittää informaatiosodan käsitteen osaksi Venäjä-trollausta ehdottaen: ”[Y]ksi sylttytehdas vääristeltyjen viestien ja verkkosodan takana saattaa olla lehtitietojen mukaan Pietarissa sijaitseva niin sanottu trollitehdas”. Viestien sisältö on ilmeisesti se, mikä paljastaa trollin hänellekin: ”On vaikea sanoa kun näkee pelkkää viestintää verkossa, että kuka siellä viestin takana on, mutta kun katsoo niiden viestien sisältöä niin ne tukevat täysin Venäjän informaatioagendaa.”

Vaikka tiedon saaminen Venäjä-trolleista näyttää hyvin hankalalta, on Yle saanut tutkimuksissaan selville hyvinkin tarkkaa tietoa, osittain ihan vain kansalta kysymällä: ”Trolliviesteissä argumentaatiovirheet ovat tavallisia, ja niiden sävy on usein propagandalle tyypillinen: paasaava ja kömpelö (…) tunnistan trollauksissa vastenmielisen sävyn, joka muistuttaa vanhaa neuvostoliittolaista propagandaa”.

 

Oleelliset kysymykset

Tässä trollijahdissa on käytetty kovaa kieltä, käyty taistelua trolliarmeijoita vastaan ja herätelty pelkoja ja syyllisyyttä. On esitetty hyvinkin yksityiskohtaisesti, mitä kaikkea ne Venäjä-trollit ovat sanoneet ja millä tavalla. Siitä huolimatta vaikuttaa, ettei kukaan tiedä mitä vastaan tässä ollaan taistelemassa. Mikä on Venäjä-trolli? Saatetaan yhdessä tilanteessa antaa yksi määritelmä, toisessa toinen ja kolmannessa kolmas. Rivien välistä löytyy vielä tusinoittain muita määritelmiä. Vaikuttaa, että trollin alkuperäinen määritelmä on sekoitettu propaganda-määritelmään, ja lisäksi mukaan on sotkettu vihapuhe. Eihän vain ole niin, että Venäjä-trollin määritelyssä keskeisin elementti on se, että esitetty mielipide on tietyssä katsannossa väärä?

Koska en halua uskoa, että Venäjän trolleja käsittelevästä juttusarjasta suurella journalistipalkinnolla palkittu Jessikka Aro, sen enempää kuin muukaan Ylen toimittajakunta olisi tehnyt työtään huonosti, esitän tähän loppuun muutaman oleellisen kysymyksen, joiden tavoitteena on määritellä Venäjä-trolli. Yle kirjoittaa nettisivuillaan, ”on hyvä muistaa, että asiallinen Venäjän kannan esittäminen tai puolustaminen ei tee anonyymistä nettikeskustelijasta sen paremmin kuin omalla nimelläänkään esiintyvästä ihmisestä trollia”. Kertokaapa Ylen väki muutamia esimerkkejä sellaisista mielipiteistä, jotka esittävät Venäjän kannan tai puolustavat sitä, mutta eivät silti ole Venäjä-trolleja. Kun te olette niin tarkasti osanneet kertoa mitä, missä ja miten ne Venäjä-trollit ovat sanoneet, niin teille ei varmaan tuota mitään ongelmia vastata tähän.

Entä millä perusteella nämä kyseiset mielipiteet eivät ole Venäjä-trolleja? Onko esimerksi tämä blogikirjoitus Venäjä-trolli? Jos on, niin miksi on, ja jos ei ole, niin miksi ei ole? Suhtautumisessa Venäjään on varmasti voimakkaita polarisoituneita mielipiteitä, mutta miten se eroaa monesta muusta ääripäiden välillä käytävästä keskustelusta? Eivätkö samat ”trolli-ilmiöt” ole niissä myös havaittavissa? Sitten vielä voisitte vastata kysymykseen, mitä eroa on Venäjä-trollilla ja vihapuheella/vainoamisella, erityisesti silloin jos vihapuhe/vainoaminen kohdistuu Venäjä-trolleista kirjoittavaan toimittajaan? Oletan, että journalistipalkinnolla palkittu toimittaja on vähintäänkin itselleen selvittänyt vastaukset näihin kysymyksiin jo heti alkuvaiheessa.

 

 

Ps. Tehdäänpä vielä selväksi pari asiaa: En millään tavalla epäile, etteikö Venäjä harjoittaisi propagandaa varmasti monellakin eri tavalla. Sen tosiasian jankkaaminen ei ole vielä vastaus niihin kysymyksiin, joita tässä on esitetty. Ja toinen juttu, vaikka kyseenalaistan valtamedian uutisoinnin tässä tietyssä asiassa, se ei tarkoita, että nostaisin jotain vaihtoehtomediaa millekään jalustalle. Niin sanottuihin vaihtoehtomedioihin tulee suhtautua vielä paljon kriittisemmin kuin valtamediaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Plogisi oli kohtuullisen pitkä.

Venäjätrollit ovat Suomessa entisiä kommunisteja, joiden henkinen kotimaa CCCP kaatui rytisten.

Nyt he kodittomina nillittäen kirjoittelevat surun ja murheen murtamina entisistä aurinkoisista ajoista Kremlin kuutamon varjosta.

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi

Teksti on aika pitkä, mutta kirjoittelen täällä ensisijaisesti itseäni varten, itselleni asioita selventäen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Iiskonmäki varmaan antaa linkin jonkin trollaajan palstalle niin saan itsekin ihmetellä trollin juttuja? Kai näitä ainakin yksi Suomesta löytyy.

Pekka Iiskonmaki

#2
Niitä löytyy Usarinkin kommenteista. Tarkkaile Jarmo kommentteja.

Käyttäjän mattivtvirtanen kuva
Matti Virtanen

Trollikäsite, tämä uusi versio, voitaisiin yksinkertaistaa.
Trolli = on henkilö joka ei allekirjoita mielipidettäni joka on se oikea mielipide.

Tarkista Jarmo myös antenisi suuntaus. Minulle tulee koko ajan signaaleja ulkoavaruudesta vitosella.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Katso vilkas kansalaiskeskustelu tänään Talouselämän sivustolla. Joo en minäkään niitä kaikkia lukenut.

http://www.taloussanomat.fi/uutiset/2016/03/20/suu...

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Tota keskustelua voisi hieman kyllä ruotia.

Antais perspektiiviä trollaamiseen aika hyvin.. Kannattaa silmäillä kommenttiketju läpi. Otan tähän joitain esimerkkejä.

Nimimerkki "Dsuhna" venäjätrollailee keskustelua kommentoiden seuraavasti:

"Tärkeintä on että jutusta ja otsikosta jää ihmisille mieleen että syy on Venäjässä. Vaikkei sitä mitenkään todisteta.
Jutussa voidaan sitten todeta, jossain sivulauseessa, että ei ole mitään todistetta siitä.
Tyypillista Hesari -konsernin Venäjän syyllistämistä."

Nimimerkki "Ononniollaonnellinen" kirjoittaa

"Voisi olla myös Nato/Euu operaatio. Suomalaisista noin 60 % ei kannata Natoa, väitteellä "venäjätrolli" tapetaan tehokkaasti kansalasikeskustelu aiheesta jos muustakin.
Epäilen vahvasti että koko Venäjätrollin päämaja on Euroopassa tai Amerikassa, tää on sitä nykyistä mediapropagandaa, koskaan ei voi tietää kuka on jutun takana."

Onneksi kansa on hereillä ja tunnistaa tämän venäjämielisten informaatiosodankäynnin..

Tässä pari kommentia valveutuneilta kansalaisilta:

"Trollinsurkimusten on turha hyökkäillä - Venäjä hävisi jo sodan.
Kirstunpohja paistaa, pakotteet lisääntyy, kansa likvidoi johtajansa ja kaikki rajat menee uusiksi."-ryssätvekesuomesta

"Venäjä aina valehtelee. Ei mitään uutta auringon alla." -ValheidenSuurValta

"Venäjä on syyllinen kunnes syyttömäksi todistetaan. Muusta on tässä vaiheessa turha keskustella." -VenäjäHaisee

Venäjälle suotuisaa ja USA:ta perusteettomasti leimaavaa putinistipropagandaa puolestaa levittelee trollinimimerkki "GoogleSucksNSA" kommentoimalla seuraavasti:

"NSA:lla on piuhat ja aukot käytössä ympäri maailmaa. Nehän voi valjastaa koneet ihan mistä päin maailmaa tahanasa omaa propagandaansa varten. Eli siis CIA käytännössä. Nykyaikana ei kannata enää uskoa tipan tippaa noihin wannabe it-toimittajien typeriin kommentointeihin."

Selkeästi Venäjän laariin satavaa ja Kremlistä ohjattua trollausta "Jepsiin" sanoin (kirjoitusvirhe korjattu):

"EU on jo ihan Neuvostoliiton näköinen. Sosialismi kasvaa, demokratia häipyy."

Onneksi kansa ei lankea tuohon venäjämieliseen valehteluun ja trollaamiseen, kuten seuraavista on pääteltävissä.

"Taas kerran todistettu, missä Venäjä sielä ongelma."
-Suomi_natoon

"Lyhyestä virsi kaunis kuten isoäiti tapasi sanoa. Venäjä haisi silloin ja haisee tänäänkin. Ei ole Iivana vuosien saatossa muuksi muuttunut." -HajujenSuurValta

"Valehtelu on venäläisen Tutti, siihen musikka turvautuu aina kun on paha olla.
Ja venäjällä on aina paha olla." -valheiden venäjä

Onneksi me tosiaan tunnistetaan toi venäläisten trollailu...

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

"Yle aloitti syksyllä 2014 kampanjan Venäjä-trolleja vastaan."

Tulkitset mielestäni journalismia oudosti. Ja mustavalkoisesti. Trolliaiheinen sarja ei väittänyt missään että kaikki myönteisyys olisi Venäjän trollaamista, vaan että Suomessakin on hahmotettavissa informaatiovaikutusta. Kiinnostava aihe, ja tärkeä. Vaatinee jonkinlaisen folon, koska aihe herättää edelleen niin paljon hämmennystä.

Yhtä kiinnostava aihe on muuten se hillitön pöyristymisen määrä, jonka aiheen käsittely on aiheuttanut. Tälläkin alustalla on suorastaan revitty pelihousuja ja Jessikka Arosta on maalattu vähintäänkin Bond-elokuvien pahis, mutta sekin on vain murto-osa kiivaasta reaktiosta.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Hyvä aloitus Markus, kiitoksia!

Juuri näin pitää aloittaa, pitää kysyä jonkin ajankohtaisen sanan tai asian määritelmää. Sillä saadaan porukka mukaan keskusteluun, kaverit voivat esittää tarkentavia lisäkysymyksiä jotka vievät keskustelua eteenpäin. Ja tällainen määrittelyjen kyseleminen osoittaa oppineisuutta, varsinkin valtionhallinnon lukemattomissa työryhmissä homma alkaa juuri niin.

On hyvä että olet itse kirjoitellut muutaman sivun. Tallenna teksti huolellisesti. Jatkossa tarvitset sitä lukemattomia kertoja. Nyt sinulta puuttuu linkkejä lähdeviitteisiin. Jotkut trollit kopsaavat jostain asiaan kuulumattomia kymmeniä linkkejä ihan turhaan, ei niitä kukaan klikkaa. Parhaita linkkejä ovat sellaiset jotka ohjaavat sinut omiin teksteihin.
Niin että hyvää jatkoa!

Käyttäjän larevisora kuva
Annika Rauhala

Käsitteiden määrittely on tosiaan ensimmäinen asia uuden ilmiön hahmotuksessa. Tutkijalle sen pitäisi olla itsestäänselvyys, mielellään toimittajallekin. Sotatohtori Jantuselle asiasta varmasti huomautettiin, kun hän otti käyttöön vieläkin epämääräisemmän termin "resonaattori". Näin kierretään kivasti se harmittava seikka, että näyttö maksetuista suomenkielisistä Venäjän trolleista puuttuu. "Resonaattori" siis resonoi Kremlin kantoja. Tästä tarpeeksi laajasta käsitteestä voidaan vetää monenmoisia päätelmiä. Jos olen sitä mieltä, että länsimaiden ei pitäisi puuttua jokaiseen konfliktiin jokaisella mantereella, niin resonoinko Kremliä? Jos olen sitä mieltä, että meidän tulisi jättäytyä Venäjä-pakotteiden ulkopuolelle, niin resonoinko silloin Kremliä? Määritelmän mukaan kyllä resonoin. No mitä sitten? Mitä tämän termin lanseerauksella saavutettiin? Kuuluisiko minun jotenkin varoa Kremlin kanssa linjassa olevia mielipiteitä tai ainakin niiden ääneen sanomista? Miksi? Onko ”Venäjän trolli” tai ”resonaattori” termejä, joiden tarkoituksena on uhkailla yksittäisiä kansalaisia?

Jukka Nieminen

No mun hataran käsitykseni mukaan ensin puhuttiin venäjä-trolleista vieraan vallan vaikuttaja-agentteinaa. sitten niitä ei löydettykään joten alettiin puhuun venäjä-mielisistä trolleista. termi on suhtkoht laaja muttaa käsittää ilmeisesti jonkinlaisen rauhanopposition joka haluaa säilyttää suomen puolueettomana ja ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin naapurimaihin.

Eli lyhykäisesti v-trolli on nato-haukkojen luoma propagandaväline joka ei ole todellinen mutta pyrkii rajoittamaan kansalaiskeskustelun ns. älyllistä ja analyyttisempaa tasoa. Voidaan kai tiivistää IKL-tyyliseksi: jokainen joka ei puhu ryssästä hampaita kiristellen, on venäjä-trolli...

Enemmän kuin pohtia kuka on venäjä-trolli pitäisi kai pohtia kuka on Jessikka Aro? tyyppi jolla ei ole mitään taustoja missään, eikä sanottavaa journalistista uraa - pikemmin untuvikko ja yllättäen on kaiken keskipisteessä...?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ylen juttusarjassa löydettiin kohtalaisesti empiiristä evidenssiä kahdesta ilmiöstä, mutta niiden yhteyden osoittaminen jäi hämäräksi.

Ensinnäkin: trollitehtaita on olemassa. Venäjällä toimii järjestelmällisesti disinformaatiota tuottavia organisaatioita, joiden palveluksessa oleville kirjoittajille maksetaan.

Toiseksi: suomalaisilla keskustelupalstoilla on Venäjän hallitukselle edullista disinformaatiota tuottavia valehenkilöitä, jotka esiintyvät usein monilla nimimerkeillä.

Alustajan esittämät kysymykset määritelmistä ja näiden kahden ilmiön yhteyden osoittamisesta ovat aiheellisia. Jonkinlaisia yhteyksiä tietenkin on, mutta niin Saara Jantusen kirja kuin Jessikka Aron juttusarjakin jättivät ne epäselviksi.

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Helsingin Sanomien haastatteleman, trollikeskuksen rinnakkaishankkeessa aiemmin työskennelleen Aleksei Kuznetsovin tietojen mukaan trollikeskuksessa ei tehdä töitä ulkomaisille nettisivustoille.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Tyhjänpuoleinen lausunto. Emme mekään työskentele Uudelle Suomelle.

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka Vastaus kommenttiin #15

Hesarin toisen haastateltavan, trollitehtaaseen soluttautuneen Savtšukin mukaan trollit kirjoittivat venäjän lisäksi englanniksi ja ukrainaksi. Hänellä ei ollut tietoa, että Pietarista käsin olisi kommentoitu suomeksi tai että tehtävänantona ylipäätään olisi ollut ohjata Suomeen tai Baltiaan liittyvää keskustelua.

Jukka Laine

Venäläinen diplomatia on maailmankuulua. Kremlin tiedottaja tai vaikka Venäjän ulkoministeri ovat sujuvasanaisia ja diplomaattisia sivistyneitä ihmisiä.

Kun Venäjän presidentillä on asiaa suomalaisille lähettää hän kenraalin ja myöhemmin kertoo presidentillemme olevansa samaa mieltä kuin kenraali. Viesti menee perille.

Trollit mielletään yksinkertaisiksi koomisiksikin hahmoiksi, jotka kömpelösti yrittävät vaikuttaa suomalaisten mieliin. Miten sotilaallinen suurvalta, joka kykenee voimapolitiikkaan Syyriassa, Ukrainassa ja Georgiassa voisi edes teoriassa lähteä tälläiseen toimintaan.

Trollin tarkoitus on vahvistaa suomalaisten mielikuvia yksinkertaisista ja huonokäytöksistä venäläisistä. Vahvistaa mielikuvaa Venäjän uhasta. Ja meille tämä sopii, koska se sopii meidän käsityksiin länsimaisen demokratian ylivertaisuudesta.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Juurikin näin -- ikävä kyllä termin "trolli" merkitys on vääristynyt, kun sillä tarkoitetaan nykyään joko propagandistia tai jonkinlaista "väärää mielipidettä" esittävää henkilöä, joka halutaan leimata häiriköksi.

Trollaushan on parhaimmillaan taidetta, kun saadaan vastapuoli menettämään hermonsa sillä, että kirjoitellaan tahallaan laskelmoituja älyttömyyksiä ja sitten ollaan täysin kaiken järkevän käsittelyn ulkopuolella. Täältä Usarista tulee äkkiseltään mieleen useitakin usein hyvinkin taitavaan trollaukseen kykeneviä henkilöitä. Tosin heidän tavoitteensa eivät ole puhtaan anarkistisia, mutta jonkinlaista yleistä älyllistä sabotaasia ja provoilua kylläkin.

Vaikka Venäjä-trolli onkin vähän huonosti nimetty -- kyse on siis nimenomaan propagandisteista -- niin ehkä trollaukseen löytyisi yhtymäkohta juuri siitä että tuhotaan keskustelun edellytyksiä järjestelmällisesti ja tahallaan. Ja näitä tapauksia kyllä löytyy vaikkapa Facebookista helposti: se on se profiili jossa on suhteellisen vähän materiaalia, vähän trollin itsensä kaltaisia ihmisiä kavereina ja kansikuvana tyyliin Venäjän liehuva lippu. En minä ole tuommoisia Putinin ystäviä suomalaisessa Internetissä nähnyt koskaan ennen.

Käyttäjän AskoGabrielTuurna kuva
Asko Tuurna

Esimerkiksi Peter Saramo, Heikki Talvitie ja Keijo Korhonen tai Aleksanteri-instituutti Markkuineen ovat sivistyneitä venäjätrolleja. Maanpettureita ja ryssän kätyreitä. Kannattaa lukaista:

http://uusimaanpuolustus.blogspot.fi/2015/10/peter...

Toimituksen poiminnat