Markus Raitolampi

Maahanmuutto on haitallista koska...

Tehdään heti selväksi, että olen täysin eri mieltä kuin tässä tulen seuraavaksi esittämään. Haastan itseni asettumaan vastapuolen asemaan, ja yritän perustella miksi maahanmuutto vieraista kulttuureista on haitallista. Yritän perustella sitä niin hyvin kuin osaan ilman sarkasmia, ilman olkinukkejen rakentelua. En pyri asettumaan keskiverto-maahanmuuttokriitikon asemaan, sillä luultavasti monen maahanmuuttovastaisen ajattelu kulkee huomattavasti yksinkertaisempia polkuja kuin tässä esittämäni argumentit. Mietin kyllä onko järkevää jakaa maahanmuuttokriitikoille retorisia aseita näin hopeatarjottimella, mutta on hyvä päästä poteroista pois ja katsoa asioita eri kannoilta. Pyrin välttämään sellaista näkemystä, että maahanmuuttokysymyksessä on kaksi taistelevaa joukkuetta, joista voittaja pääsee sanelemaan mikä on totuus. Sen sijaan pyrin suhtautumaan asiaan asiana, mahdollisimman älyllisesti. Jos minun pitäisi torjua itseltäni vastapuolen kaikkein vakuuttavimmat argumentit, olisin heikoilla jäillä. Minulla ei siis ole, eikä saa olla mitään menetettävää, vaikka asetun argumentoimaan omaa mielipidettäni vastaan. Ehkä joku maahanmuuton vastustaja joskus rohkaistuu kokeilemaan samaa toisin päin. Eli, en ole tätä mieltä, mutta nyt kuitenkin väitän että...

 

Maahanmuutto vieraista kulttuureista on haitallista

 

Aloitan vetoamalla utilitarismiin. Sen mukaan tulee tavoitella kaikkein suurinta yhteenlaskettua hyötyä tai onnellisuutta yhteiskunnassa. Kuvitellaan, että on kymmenen ihmistä, joista viisi kokee pelkoa ja ahdistusta vieraista kulttuureista saapuvan maahanmuuton vuoksi, ja viisi ei koe pelkoa eikä ahdistusta tästä syystä, tai kokee jopa lievää mielihyvää kulttuurien sekoittumisen vuoksi. Jos me halutaan saavuttaa suurin mahdollinen mielihyvä tässä kymmenen hengen yhteisössä, kannattaa poistaa nämä viiden ihmisen pelot ja ahdistukset torjumalla maahanmuutto vieraista kulttuureista. Eivät pelot ja ahdistukset lisäänny niillä, joilla niitä ei ole vieraiden saapumisenkaan takia. Vaikka heidän lievä mielihyvänsä menetettäisiinkin, olisi kokonaisonnellisuus kuitenkin suurempi kuin vieraita vastaan otettaessa.

 

Meidän esi-isämme ovat pitkän historian aikana luoneet vakaita käsityksiä maailmasta, arvoista ja tavoista. Esi-isämme loivat käsityksen siitä mitä merkitsee koti, uskonto ja isänmaa. Heillä on ollut käsitys siitä, minkälaisia ovat kansat ja kansojen luonteet, mitä merkitsee solidaarisuus oman kansan tai heimon parissa, miten suhtautua vieraisiin. Vaikka esi-isien viisaus ei ole ehkä tieteellistä tietoa, se on kuin wikipedian tieto, se on itseään korjaavaa. Esi-isien viisaus on historian aikana moneen kertaan testattua ja hyväksi havaittua. Esi-isien viisaus on se hyvä ja turvallinen tuki, johon voi nojata matkalla tuntemattomaan tulevaisuuteen.

 

Monet eläimet elävät laumoissa. Yksittäinen yksilö luottaa omaan laumaansa. Lauma on yksilön tuki ja turva. Miksi tämä ei pätisi ihmisiin? Monta silmäparia havaitsee maailmaa paremmin kuin yksi silmäpari. On osoitettu, että ihmisjoukko tekee keskimäärin oikeampia arvioita ja havaintoja maailmasta kuin yksilö, tätä kutsutaan joukkoälyksi. Siksi on hyvä, että ihminen kuuntelee herkällä korvalla, mitä se minun laumani maailmasta ajattelee. Jos ympäröivä lauma suhtautuu nuivasti joihinkin ihmisiin, siihen viisauteen kannattaa luottaa. Tämä luottamus perustuu sellaiseen viisauteen, jota ei tavoiteta asioiden liiallisella rationalisoinnilla. Se on tunteiden viisautta.

 

Ihmisen kannattaa kuunnella esi-isiä, ympäröivää laumaa, mutta myös omaa sisäistä ääntään. Kun jänis on syömässä ruohoa niityllä ja äkkiä kuulee rasahduksen, se vaistomaisesti pinkaisee pakoon. Oman sisäisen äänen kuuntelu on jänikselle tärkeää, mutta se on tärkeää myös koko jänispopulaation kukoistukselle. Ei se jänis jää rasahduksen kuultuaan arvioimaan kuinka tilastollisesti todennäköistä on, että rasahduksen aiheutti kettu. Miksi evoluutio ei siis olisi varustanut ihmistä samanlaisella hälytysjärjestelmällä? Kun joku sanoo, että ”minua pelottaa nuo muslimit”, tai ”minä en tykkää noista somaleista”, tai ”minulla vain on sellainen tunne, etteivät ne kuuluu tänne”, niin suvaitsevaisto yrittää vähätellä näitä tuntemuksia vaatimalla rationaalisia perusteluja, pelkät tuntemukset eivät mukamas riitä. Ne ovat kuitenkin sellaista ruohonjuuritason viisautta, jota ei norsuunluutorneissa harjoitetulla viisaudella kykene ymmärtämään. Siinä jälleen rationalisoinnilla hukataan se tunteiden viisaus, joka avautuu vain tunteisiin luottamalla. Me olemme itse eräänlaisia tietokoneita. Meidät on varustettu herkillä sensoreilla. Meidän omat tuntemuksemme ovat evoluution meille tarjoamia viestejä todellisuudesta. Kun Timo Soini vaalien alla sanoo, että ”sinun mielipiteesi ei voi olla väärä, koska se on sinun mielipiteesi”, niin tämä ei ole vain lattea vaalislogan. Siinä viitataan juuri tähän tunteiden viisauteen, jossa minun tuntemukseni, minun mielipiteeni, ei voi olla väärä. Ja vaikka minun mielipiteeni jostain syystä vähän väärä olisikin, niin jos samalla luotan omaan laumaani, niin se lauman viisaus, joka siis perustuu joukkoälyyn, se neutralisoi oman väärän mielipiteeni.

 

Suvaitsevaiston mielestä ihmisyyden perimmäinen luonne on kaikkialla sama. Suvaitsevaiston mielestä kulttuurierot ihmisten välillä ovat vain pintailmiötä. Mutta eivät ne ole, vaan ne ovat seurausta ihmisyyden perimmäisen luonteen eroavaisuuksista. Kun tarkastelemme kahta kasvin siementä, emme välttämättä näe kovinkaan suurta eroa niissä. Silti niihin kätkeytyy sisäinen viisaus, toisesta kasvaa suotuisissa olosuhteissa vaikkapa aho-orvokki ja toisesta metsälehmus. Samoin eri kulttuurit syntyvät siitä, että ihmisyyden ”siemen” on erilainen eri kulttuureissa. Vaikka kaikki ihmiset kuuluvat biologisesti samaan lajiin, ovat näkyvät kulttuurierot seurausta syvemmästä eroavaisuudesta eri ihmisyyksien välillä. Näitä eroavaisuuksia ihmisyyden perimmäisessä luonteessa voi kutsua roduiksi, mutta niitä voi kutsua muullakin nimellä, jos rotu sanana ahdistaa. Nyt suvaitsevaisto sanoo, että tämä ei pidä paikkaansa, mutta voiko suvaitsevaisto osoittaa, että ihmisyyden perimmäinen luonne ei ole juuri tällä tavoin jakautunut, vaan että se on kaikkialla samanlainen? Ei ole vakuuttavasti todistettu, että ihmisrotuja ei olisi olemassa, päin vastoin, monet tutkijat ovat löytäneet viitteitä roduista tai ainakin jostain, mikä on hyvin lähellä rodullista eroavaisuutta.

 

Jos leijona otetaan kiinni ja opetetaan se ankaralla koulutuksella kasvissyöjäksi, voi se ehkä onnistua yksittäisen leijonan kohdalla. Ainakin voidaan kuvitella, että onnistutaan niin hyvin, että leijona ei enää tapa aitauksessaan olevaa antilooppia vaan puree vain nyhtökauraa. Koko lajia ei kuitenkaan voida muuttaa kasvissyöjäksi, ja tämän yhden yksilönkin kohdalla leijonan todellinen luonto voi milloin tahansa päästä uudelleen esiin, eikä silloin enää falafel-pyörykät kelpaa sille. Samalla tavoin yksittäinen vieraan kulttuurin edustaja voi (ankaralla koulutuksella) sopeutua täkäläiseen kulttuuriin, mutta ei koskaan koko hänen edustamansa etninen ryhmä. Jokaisen sopeutuneen yksilönkin kohdalla on vaara, että todellinen luonto tulee joskus esiin.

 

Lajien kirjo ja kukoistus tällä maapallolla on seurausta ankarasta evolutiivisesta kamppailusta. Kun koko muu luomakunta kilpailee paikasta auringossa ja menestyy tämän kamppailun vuoksi, miksi ihminen tekisi tästä poikkeuksen? Ihmislajin kukoistus on tähän mennessä perustunut kilpailuun. Ihmisiä syntyy ja kuolee, jotkut kuolee toisia aiemmin. Jotkut menestyy toisia paremmin. On ymmärrettävää, että jotkut ihmiset kokevat sääliä heikkoja ja menestymättömiä kohtaan. On toki ikävää nähdä jonkun kuolevan sodassa tai Välimerta ylittäessään, mutta viimekädessä kyse on luonnon suuresta tasapainosta, jota vastaan meidän ei kannata nousta. Se on meidän kaikkien etu. Ne jotka syystä tai toisesta ovat siunattuja menestyksellisillä resursseilla ovat yhteiskuntien ja koko maailman vetureita matkalla kohti kaikkien yhteistä hyvää. Eivät menestyjät menesty ilman hyvää syytä, se on kilpailun esiin tuoma ominaisuus. Menestyjien menestystä tulisi tukea, sillä jos menestyjät saavat vaurastua rauhassa, tihkuu silloin heikoillekin menestystä ja vaurautta, ja maailmasta saadaan parempi paikka. Siksi menestyneiden ihmisten ja erityisesti menestyksekkäiden kansojen tulee ottaa johtava rooli maailmanpolitiikassa, sillä se on kaikkien yhteinen etu. Vai väittääkö joku, ettei esimerkiksi liberaali oikeisto ajattele juuri näin? Eikä sitä silti syytetä rasismista. Toisaalta rasismi on aivan väärin ymmärretty aate, ja siitä on tehty lyömäase toisinajattelijoita vastaan. Rasismi on vain tietynlainen ihmiskäsitys, juuri sellainen jossa nähdään ihmisyyden perimmäisen luonteen eroavan eri kulttuureissa.

 

Kun rasismi tässä nyt tuli esiin, niin on tärkeää muistaa, että todellinen isänmaan ystävä ei halveksu mitään rotua. Todellinen patriootti arvostaa ja kunnioittaa suomalaisia, venäläisiä, turkkilaisia, somaleita, arabeja, inuiitteja, intiaaneja, ihan kaikkia, kunhan kaikki pysyvät omissa sosio-ekologisissa lokeroissaan. Siellä jokainen on arvokas. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella on oma maansa, oma kansansa, oma kulttuurinsa, oma yhteiskunta-rakenteensa, jonka puitteissa on hyvä toimia ja kukoistaa. Jos jonkun luonnottoman tapahtuman seurauksena ihmiset lähtevät liikkeelle hakeutuen itselle vieraaseen kulttuuriin, tulevat niin vieraat kuin isännätkin kärsimään. Samalla tavoin kuin vieraslajit eivät ole vieraita omassa maassaan vaan muuttuvat vieraslajeiksi ja ongelmiksi vasta vieraassa maassa, samalla tavoin kaikki ihmiset ovat arvokkaita omassa maassaan ja omassa kulttuurissaan, ja heistä tulee ongelma vasta vieraassa kulttuurissa. Toki on ymmärrettävää, että ihmismieli on heikko, ja menestyksekkäiden maiden rikkaudet saattavat houkuttaa vähemmän menestyneen maan asukasta kuin seireenien laulu, mutta meidän tulisi nähdä tämän petollisuus.

 

Lopuksi vielä osoitan, että suvaitsevaisuus on haitallista. Ei hyviä, oikeita, hyödyllisiä, tärkeitä, mukavia asioita tarvitse suvaita. Ei rakkautta, tai omia lapsia tai kermakakkua tarvitse suvaita. Ei suvaitsevaisuus sellaisiin asioihin kohdistu. Aina kun jotakin suvaitaan tässä maailmassa, suvaitaan joitain haitallista, jotain väärää, jotain ongelmallista, jotain moraalisesti epäilyttävää. Suvaitsevaisto voi perustella suvaitsemistaan sillä, että koska tämä tai tuo on vain niin vähän haitallista, vain vähän väärää, vain vähän ongelmallista, vain vähän moraalisesti epäilyttävää, niin siksi sitä tulee suvaita. Mutta miksi mitään väärää tai haitallista tulisi suvaita, vaikka se olisikin haitallista vain vähän? Sehän tarkoittaa moraalin löystymistä, moraalin vähittäistä hivuttamista kohti moraalittomuutta. Jos jokin on haitallista tai väärää, tulee siihen kohdistaa suvaitsemattomuutta, vaikka se olisikin haitallista tai väärää vain vähän. Koska haitallisiin asioihin tulee kohdistaa suvaitsemattomuutta ja hyödylliset asiat eivät suvaitsevaisuutta tarvitse, voidaan päätellä, että suvaitsevaisuudesta tulisi luopua, ja suvaitsemattomuus tulisi nostaa sille kuuluvaan arvoonsa, sillä suvaitsemattomuus kulkee käsi kädessä korkean moraalin kanssa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Eero Mattila

Ja hengittäminen on myös kivaa...;-)

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Niin, pitää olla aika sokea, jos ei näe niitä ongelmia, mitä kulttuurien törmäämisestä on syntynyt. Rinnakkaisyhteiskunnat, terrorismi, poliisin/palokunnan kivittäminen, autojen poltot. Kulttuurien sota saattaa johtaa jopa sisällissotaan.

Miksi et ole sitä mieltä, minkä puolesta argumentoit tässä?

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi

Kaikkein vahvin perusta, jolla maahanmuuttovastaiset näkemykset seisovat, ovat rasistinen ihmiskuva ja anti-sivistyksellinen maailmankatsomus. Jälkimmäisellä tarkoitan ”takaisin luonnontilaan” -ajattelua. Sen mukaan ihmistä verrataan muuhun eliökuntaan ja etsitään perustelut oikealle toiminnalle sieltä. Siihen perustin argumenttini aika vahvasti.
Käytin sellaisia vertailuja kuten:
samoin kuin luonnossa on evolutiivinen kamppailu...
samoin kuin eläimillä on vaistot...
samoin kuin eläimillä on laumansa...
samoin kuin luonnossa on ekologiset lokerot...
samoin kuin vieraslajit ovat ongelmia vain vieraassa maassa...
samoin kuin kahdesta siemenestä kasvaa kaksi eri kasvia...
samoin kuin leijonalta ei voi riistää sen luontoa...
samoin kuin luonnossa on tasapainonsa...

Nämä perustuvat juuri ”takaisin luonnontilaan” -ajatteluun, jolloin vaikkapa ihmisten subjektiiviset tuntemukset voidaan nostaa kaiken rationaalisen tiedon yläpuolelle.

Ihmisyyden perimmäisen luonteen ymmärtäminen kulttuurierojen ja ongelmien taustaksi, eli rotuajattelu, eli rasismi, on toinen vahva tukipilari maahanmuuttovastaisuudelle. Maahanmuuttovastaiset itse kavahtavat aina, kun heihin yritetään liittää mitään rasismiin viittaavaakaan. Se koetaan jotenkin huonona julkisuuskuvan takia, vaikka juuri siihen heidän argumenttinsa voisivat tukevimmin nojata. Rasismi on maahanmuuttovastaisille samalla sekä vahvuus että heikkous. Myös rasismiin nojasin vahvasti näissä omissa perusteluissani.

Sen sijaan muut perustelut olivat heppoisia. Utilitarismi-argumentti on kumottavissa, sillä siinä ei otettu huomioon myös maahanmuuttajien onnellisuutta, jolloin lopputulos olisi aivan toinen. Jos pitää perustella se, miksi maahanmuuttajat tulisi sulkea tarkastelun ulkopuolelle, päädytään taas jonkinlaisiin rasistisiin perusteluihin. Suvaitsemattomuus-argumentti kumoutuu, koska siinä oletetaan maailman olevan mustavalkoinen, on vain selkeästi hyvät ja huonot asiat, ja huonoihin asioihin tulee suhtautua suvaitsemattomasti. Maailmassa on kuitenkin harmaan sävyjä. Mikään ei ole yksiselitteisesti hyvä tai huono. Lisäksi suvaitsevaisuus itsekään ei ole on/off-tyylinen juttu, jotain asiaa voidaan suvaita enemmän tai vähemmän. Suvaitsevaisuus ei ole synonyymi täydelliselle hyväksymiselle.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

"Jos pitää perustella se, miksi maahanmuuttajat tulisi sulkea tarkastelun ulkopuolelle, päädytään taas jonkinlaisiin rasistisiin perusteluihin."

En ymmärrä, miksi maahanmuuttajien jättämistä tarkastelun ulkopuolelle pitäisi edes hirveästi perustella. Meillähän ei ole mitään velvollisuutta ottaa tai elättää maahanmuuttajia Suomessa. Sen kai pitäisi riittää perusteluksi, miksi maahanmuuttajat voi jättää halutessa tarkastelun ulkopuolelle?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Nuo argumentisi ovat pykälää huonompia kuin varsinaisessa blogikirjoituksessa esitetyt. Tuskin monikaan maahanmuuttovastainen tuollaisissa dystooppisissa tunnelmissa elää.

Jos haluat etsiä jotain positiivisempia lähtökohtia maahanmuuttokriittisyydelle, voisit perustaa teoriasi vaikkapa sille, että perheenjäsen tukee perhettä, kaveri kaveria, heimolainen toista, suomalainen suomalaista, länsimaiseen maailmankuvaan uskova toista samanlaista jne., ja että joku uskoo siihen, että tällainen ihmisten veljeys on hyvä pohja rakentaa yhteistä kulttuuria. Tästä näkökulmasta katsoen pieni maahanmuuttajien määrä on piristys, mutta suuri maahanmuuttajien määrä voi hajottaa koko kulttuurin ja murtaa yhdessä kehitetyn toimivan systeemin, johon ihmiset luottavat paljolti (ja maksavat veronsa ilolla) siksi, että voivat luottaa toisiinsa ja toisten tapaan käyttäytyä, kunnioitta lakeja jne.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

> Kuvitellaan, että on kymmenen ihmistä, joista viisi kokee pelkoa ja ahdistusta vieraista kulttuureista saapuvan maahanmuuton vuoksi, ja viisi ei koe pelkoa eikä ahdistusta tästä syystä, tai kokee jopa lievää mielihyvää kulttuurien sekoittumisen vuoksi. Jos me halutaan saavuttaa suurin mahdollinen mielihyvä tässä kymmenen hengen yhteisössä, kannattaa poistaa nämä viiden ihmisen pelot ja ahdistukset torjumalla maahanmuutto vieraista kulttuureista.

Tuo argumentti ei oikein pidä. Nojaat hieman siihen suuntaan, että toisen puolen argumentit ovat vääriä ja negatiivisia, ja toisen puolen oikeita ja positiivisia. Tilanneta voisi kuvata myös niin, että toinen puoli haluaa hieman enemmän maahanmuuttajia ja toinen hieman vähemmän. Tällaisessa viisi vastaan viisi tilanteessa maahanmuuttajien määrä on demokratian pelisääntöjen mukaan juuri sopiva. Molemmille osapuolille pitää olettaa sekä järkeviä että perusteettomia argumentteja. Molemmille osapuolille pitää antaa mahdollisuus taivutella toisia itse järkeväksi katsomiensa argumenttien suuntaan. Ei pidä tähdätä siihen, että yksi osapuoli kiusaisi toista haalimalla tarpeettomasti lisää maahamuuttajia tai jättämällä heidät tarpeettomasti rajan taa.

> Vaikka kaikki ihmiset kuuluvat biologisesti samaan lajiin, ovat näkyvät kulttuurierot seurausta syvemmästä eroavaisuudesta eri ihmisyyksien välillä. Näitä eroavaisuuksia ihmisyyden perimmäisessä luonteessa voi kutsua roduiksi, mutta niitä voi kutsua muullakin nimellä, jos rotu sanana ahdistaa.

Tuossa kohdassa linkkaat yhteen kultturin ja rodun käsitteet. Niitä olisi varmaankin järkevä tarkastella erikseen eikä yhteen niputtamalla.

Rotu on asia, jota ihminen ei voi itsessään muuttaa. Se voi usein aiheuttaa vierauden kokemusta, ja voi siksi olla jarru yhteenkuuluvuuden tunteen tiellä. Ikävä juttu, mutta tuolle ei oikein voi mitään. Ja toisaalta hyvä juttu ja rikkaus. Vaikka rodusta näkeekin helposti sen, että jollain on toiselta alueelta peräisin olevia geenejä, ihmisten sisuskalut ovat ihon alla niin samanlaisia, että muuta vaikutusta tuolla asialla ei juuri ole.

Kulttuurikin on ihmisessä syvällä, mutta sitä voi oppia lisää, ja kasvaa kahdenkin kulttuurin jäseneksi. Suomella ja Ruotsilla on esimerkikksi eri kieli ja muutenkin hieman erilainen kulttuuri, mutta rodullisesti eroa ei juuri ole. Sama Venäjän suuntaan. Kulttuurisesti koemme kai Venäjän olevan hieman kauempana. Ja toisaalta joku vierasmaalainen, kuten vaikkapa Neil Hardwick, voi kasvaa maan kulttuurin kiistattomaksi kärkihahmoksi.

Vaikka on olemassa ihmisiä, jotka lähtevät liikkeelle rotuopeista, kannattaa varmaankin lähteä liikkeelle olettamuksesta, että rotuopit koskevat vain pientä vähemmistöä, kun yrität hahmotella maahanmuuttokriittisten maailmankuvaa. Tai tietenkin lähes kaikilla ihmisillä on jonkinlaisia tunteita rotujenkin suhteen, esimerkiksi ennakkoluuloina ja ennakko-odotuksina sen suhteen, mitä tietty naaman väri ja muoto pitää takanaan. Mutta tällaiset ajatukset eivät ole merkityksellisiä (muuten kuin ennakkoluuloina) silloin, kun keskustellaan kulttuurisista eroista.

Sekä rodullisilla että kulttuurisilla tekijöillä on vaikuuksensa, mutta niden takana olevat argumentit ovat siksi erilaisia, että ne kannattaa pitää analyysissa ehkä erillään. Oletan että eri näköisten ihmisten vierastamiseen liittyvät seikat ovat aika pitkälti kaikkien jo ymmärtämiä. Oletan että kulttuurien hahmottamisen puolelta löytyy enemmän uutta asiaa ja selityksiä sille, miksi jotkut ihmiset hahmottelevat utopianaan rajatonta kaikkien veljeyteen perustuvaa maailmanvaltiota, ja toiset rikasta monista eri osista koostuvaa kansojen perhettä.

> voiko suvaitsevaisto osoittaa, että ihmisyyden perimmäinen luonne ei ole juuri tällä tavoin jakautunut

Viittaan edellä jo todettuun. Kaikki ymmärtävät, että ihmisten eroavuudet ulkonäössä aiheuttavat vierastamista, ja jotkut uskovat jopa rotuoppeihin (kuten vaikka siihen, että jo genetiikka erottaa kulttuurit toisistaan), mutta vastapuolen ajattelun tarkastelun perustaminen sille oletukselle, että se perustuisi siihen oppiin, että rodulliset erot ovat kaiken takana, ei ehkä auta vastapuolen ymmärtämisessä paljoakaan. Kulttuurikysymykset ja tuo mainitsemani "maailmanvaltio vs. kansojen perhe" ovat ehkä mielenkiintoisempi analyysin kohde.

> On toki ikävää nähdä jonkun kuolevan sodassa tai Välimerta ylittäessään, mutta viimekädessä kyse on luonnon suuresta tasapainosta, jota vastaan meidän ei kannata nousta.

Tuo kohta on mielestäni epäreilu. Tarkoitan tässä sitä mielikuvaa, että maahanmuuttokriittiset suhtautuisivat huolettomasti ihmisten hukkumiseen. Maahanmuuttokriittisten näkökulmasta katsoen välimeren hukkumiskuolemat johtuvat ehkä pitkälti siitä, että "suvakit" houkuttelevat ihmsiä merelle. Kai ajattelevat, että "suvakit" kokevat kyllä suurta tuskaa hukkuvien puolesta, mutta eivät ymmärrä, että ovat itse syypäitä siihen, että koko ilmiö on Välimerelle kehittynyt. Maahanmuutokriittisten ehdottamat korjaustoimenpiteet ovat tyypillisesti sellaisia, jotka lopettaisivat nuo hukkumiset. "Suvakkien" korjaustoimet (hyväksyttyjen määrän kasvattaminen, palautusten kieltäminen) näyttävät johtavan hukkumisten kasvuun.

> Menestyjien menestystä tulisi tukea, sillä jos menestyjät saavat vaurastua rauhassa, tihkuu silloin heikoillekin menestystä ja vaurautta, ja maailmasta saadaan parempi paikka. Siksi menestyneiden ihmisten ja erityisesti menestyksekkäiden kansojen tulee ottaa johtava rooli maailmanpolitiikassa, sillä se on kaikkien yhteinen etu. Vai väittääkö joku, ettei esimerkiksi liberaali oikeisto ajattele juuri näin?

Sotket tuossa joidenkin ääritalousliberaalien ajatukset koskemaan koko vastaleiriä. Suomessa maahanmuuttokriittisyyttä esiintyy ehkä eniten jossain perussuomalaisten suunnassa, mutta talousiberalismia eniten ehkä kokoomuksen suunnassa (joka on suhteellisen "suvakkiorientoitunut"). Sotket mukaan lisäksi rotuopin tai opin kansojen paremmuuksista. Tuo ei kai liity talousliberalismiin, joka on enemmänkin globalistinen aate. Tuollainen talusliberalismi on siis yksi aate muiden joukossa, mutta juuri sillä perusellaan usein vapaata muuttoliikettä (erityisesti työvoiman vapaata liikkuvuutta), eli aivan päinvastaisia asioita. "Suvakkileirissä" moni (lähinnä laitavasemmisto) kyllä vastustaa tällaista talousliberalismia, mutta se ei tee (globalistisesta) talousliberalismista (paikallisuutta arvostavien) maahamuuttokriittisten suosikkia.

> Rasismi on vain tietynlainen ihmiskäsitys, juuri sellainen jossa nähdään ihmisyyden perimmäisen luonteen eroavan eri kulttuureissa.

Rassmin alkuperäinen määritelmä liittyy kylläkin syrjintään - ei siihen, että nähdään eroja kulttuureissa.

> että jokaisella on oma maansa, oma kansansa, oma kulttuurinsa, oma yhteiskunta-rakenteensa, jonka puitteissa on hyvä toimia ja kukoistaa

Tuo oli melko positiivinen kuvaus siitä, mitä kulttuurien rikkauteen uskovien (jotka voivat olla maahanmuuttokriittisiäkin) päässä liikkuu. Seuraava lainaus alla ("Jos jonkun...") tosin hyppää jo muille vieraammille raiteille korostamalla eristäytymisen ehdottomuutta. Myös "oma"-sanan toistuminen tässä lauseessa on jo ennakointia tuohon suuntaan. Ehkä miellyttävin kulttuurien rikkauteen uskova on sellainen, joka rakastaa kaikkia kulttureita, eikä vain omaansa (johon on sattunut syntymään).

> Jos jonkun luonnottoman tapahtuman seurauksena ihmiset lähtevät liikkeelle hakeutuen itselle vieraaseen kulttuuriin, tulevat niin vieraat kuin isännätkin kärsimään.

Tuo menee liioittelun puolelle. Kannattaa ehkä nähdä asiat niin, että (jokseenkin) kaikki kannattavat kulttuurien välistä vuorovaikutusta, ja erot ovat vain vastauksessa kysymykseen, kuinka paljon kulttuureita tulisi sekoittaa, yhtenäistää, korvata, ja paikalliskulttuurien ominaisuuksista luopua.

Yksi keskeinen seikka, jota en vielä maininnut on kulttuurievoluutio. Kulttuurit voi nähdä geneettisenä pohjana, joka tulisi säilyttää laajana.

Toinen keskeinen seikka, jota en vielä maininnut on diktatuurin ja/tai yhden ainoan opin vaara. Suuri autonomia ja vikasietoisuus ovat vastalääkkeitä tähän. Euroopan historiallisen menestyksen on sanottu johtuneen siitä, että sillä on rikas kulttuurien kirjo, joka on pitänyt järjestelmän hengissä myös silloin kun jotkut maat ovat sekoillleet. Yhden keisarin tai diktaattorin mallit ovat sen sijaan usein olleet dystopioita. Tämä on yksi keskeinen syy vastustaa kaikkia maailmanvaltioon tai muuhun keskusjohtoisuuteen tai kansat yhdeksi mereksi sulauttamiseen tähtääviä ajatuksia.

> heistä tulee ongelma vasta vieraassa kulttuurissa

Ehkä voisi sanoa yhtä hyvin, että ovat suuri rikkaus vieraissa kulttuureissa, mutta suurin joukoin rajojen yli tulviessaan myös ongelma.

> Koska haitallisiin asioihin tulee kohdistaa suvaitsemattomuutta ja hyödylliset asiat eivät suvaitsevaisuutta tarvitse, voidaan päätellä, että suvaitsevaisuudesta tulisi luopua, ja suvaitsemattomuus tulisi nostaa sille kuuluvaan arvoonsa, sillä suvaitsemattomuus kulkee käsi kädessä korkean moraalin kanssa.

Oletan että vltaosa maahanmuuttokriittisistä arvostaa suvaitsevaisuutta siinä missä "suvakitkin", mutta hieman eri tavalla. Kaikesta suvaitsevaisuudesta luopumista tuskin kannattaa kukaan. Maahanmuutosta ajatellaan ehkä niin, että periteinen tapa on toimiva, ja mitään tarvetta kansainvaelluksille ei ole. He kokevat ehkä itse, että heidän ajatuksiaan ei juuri suvaita vastaleirissä. Konservatiivit itse ovat yleensä suvitsevaisia Voltairen hengessä, eli haluavat antaa tilaa myös toisten ajatuksille (tässä suhteessa kai vähän suvaisevaisempia kuin "suvakit").

Yhteevetona haluaisin odeta, että jos yrittää ymmärtää toisen leirin ajatuksia ja perusteluita, ei kannata ehkä lähteä liikkeelle niistä perusteluista, jotka kokee itse vastaleirin negatiivisina puolina (vaikkapa genetiikkaan perustuva rotujen ja kulttuurien yhteensovittamattomuus). Jokaisella (vähänkin terveellä) ryhmällä tapaa olla positiiviset perustelut asialleen. Joku voisi lähteä analysoimaan sinun maahanmuuttomyönteisiä asenteitasi siitä oletuksesta käsin, että kaikki perustuu haluusi tuhota suomalinen kulttuuri. Tuosta muodostuisi kyllä teknisesti järkevähkön näköinen, ja jossain määrin (kyseisessä leirissä, jossa kulttuuria halutaan puolustaa) uskottava malli akjattelustasi. Mutta on epätodennäköistä, että tuo malli vastaisi sitä, minkä itse koet oman mallisi olevan, ja miten perustelet omia kannanottojasi itsellesi ja muille.

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi

Dystopia? Mistä ihmeestä sait tähän dystopian vedettyä?

Juuri näihin lähtökohtiin perustin teoriani, että perheen jäseniä tuetaan, kaveria tuetaan, heimolaista tuetaan jne. ja että suuri maahanmuuttajien määrä voi hajottaa kehitetyn systeemin. Tavoitteenani oli kuitenkin rakentaa niin hyvä argumentti kuin mahdollista, ja siksipä en halnnut jäädä sille tasolle, että joku vain uskoo siihen, että kuvatun kaltainen ihmisten veljeys on hyvä pohja rakentaa kulttuuria.

Utilitarismi-argumenttini ei tosiaankaan oikein pidä, mutta aivan eri syystä kuin sinä väität. Tavoitteenani tässä blogi-kirjoituksessani on argumentoida maahanmuuttoa vieraista kulttuureista vastaan, ei argumentoida nykytilanteen - siis jonkin suuruisen maahanmuuton - puolesta. Demokratia tai toisen osapuolen väärät argumentit ja taivuttelu omalle kannalle eivät liity mitenkään tähän utilitarismi-argumenttiin.

Kulttuurin ja rodun käsitteitä tosiaankin olisi järkevä tarkastella erikseen, eikä vähiten sen vuoksi, että ihmisrotuja ei nykytieteen mukaan ole olemassa. Jostain syystä sinä niistä näytät puhuvan kuin niitä olisi olemassa. Tarkoitatko rodulla rotua ihan sanan varsinaisessa merkityksessä vai vain eri etnisten ryhmien ulkonäköä? Tarkoitatpa kumpaa tahansa, niin rodulla ei minunkaan mielestäni tulisi selittää kulttuurieroja. Mutta käytännössä aika monet maahanmuuttovastaiset tämän linkityksen tekee, ja se onkin ihan kohtuullisen hyvä argumentti heidän näkökulmastaan. Eivät he siis yleensä sanaa ”rotu” käytä, koska se kuulostaa sopimattomalta, mutta käsitteellisellä tasolla vetoavat käytännössä rotujen olemassaoloon.

Nyt on syytä varmaankin määritellä rotu. Aloitan rasismista: Sanot että rasismin alkuperäinen määritelmä liittyy syrjintään. En tiedä, enkä lähde siitä väittelemään, mutta jos näin on, on se mielestäni huono määritelmä, tai ainakin pitäisi sitten samalla määritellä, millä nimellä kutsutaan rasismia ilman syrjintää. Minä tarkoitan rasismilla sellaista maailmankuvaa, jossa ihmiskunta jaetaan toistensa kanssa yhteensopimattomiin ihmisryhmiin, ja tämä yhteensopimattomuus on seurausta jostakin synnynnäisestä tekijästä tai kasvuympäristöstä, joka ei kuitenkaan ole yksilöistä käsin selitettävissä – kuten vaikka väkivaltaiset perheet kasvattavat lapsistaan rikollisia – vaan tämä yhteen sopimattomuus sijoittuu kulttuurin ja ihmislajin välimaastoon. Kuten jo blogitekstissäni kirjoitan, kutsun tätä välimaastoa ihmisyyden perimmäiseksi luonteeksi, ja sikäli kun sen oletetaan olevan eri kulttuureilla erilainen, niin silloin sitä on syytä kutsua roduksi. Selitän tämän saman asian vielä toisella tavalla: Kaikki me tunnustamme, että on olemassa erilaisia kulttuureja. Kaikki me tunnustamme, että kaikki ihmiset kuuluvat samaan ihmislajiin. Eli meissä kaikissa on samanlaisuuta ja erilaisuutta. Mutta kuinka syvälle ihmisyyteen kulttuurierot ulottuvat, siitä on erimielisyyksiä. Yksi ääripää on ajatella, että kulttuurierot ovat vain pintailmiötä, jolloin kulttuurista toiseen vaihtaminen on yhtä helppoa kuin vaatteiden vaihto. Toinen ääripää on ajatella kultuurierojen ulottuvan lähes ihmislajiin asti eli ajatella ihmisrotujen olevan olemassa ja selittävän näkyvät kulttuurierot. Minä en usko kulttuurierojen olevan vain pintailmiö, mutta en myöskään selitä niitä roduilla, vaan näen, että totuus on jossain puolivälissä. Kulttuurit muokkaavat ihmistä enemmän tai vähemmän ja omasta kulttuuristaan voi olla vaikea hypätä toiseen, mutta en usko eri kulttuurien, enkä varsinkaan eri kulttuurissa kasvaneiden ihmisten yhteensopimattomuuteen millään yleisellä tasolla. Yksilötaso on sitten eri juttu.

Se on sinun mielestäsi epäreilua, jos esitän argumenttina maahanmuutoa vastaan, että sodassa tappaminen tai hukkumiset Välimereen pakolaisuuden seurauksena ovat ikäviä tapauksia, mutta osa luonnon suurta tasapainoa, jota vastaan meidän on vaikea taistella. Entäpä se, että sinun mielestäsi ”suvakit” huokuttelevat ihmisiä kuolemaan, ja ovat syypäitä näille hukkumiskuolemille, onko se mielestäsi epäreilu väite?

Ei kokoomus mielestäni ole mikään erityisen ”suvakkiorientoitunut”. Mitä tulee siihen, että sekoitan maahanmuuton vastustuksen oikeisto-liberaaleihin näkemysiin, niin kehoitan lukemaan kirjoitukseni ”oikeiston ja vasemmiston määritelmä”. Vastaan siinä paljon paremmin ja pidemmän kaavan mukaan tähän kysymykseen, kuin mitä kykenen ja viitsin tässä alkaa sitä avaamaan. Liberaalin oikeiston ja nationalistisen oikeiston (tai äärioikeiston) välillä on enemmän yhtäläisyyttä kuin eroavaisuutta. Yhtäläisyys on juuri oikeistolaisuus, joka tarkoittaa paremmin voivan kansanosan etujen ensisijaista ajamista.

Kaikki kannattavat jonkinlaista kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Olen samaa mieltä, mutta se ei muuta argumentointiani muuksi. Tuo määrällinen kysymys, kuinka paljon kulttuureita tulisi sekoittaa, on oma kysymyksensä, enkä edes yrittänyt siihen vastata vaan argumentoida maahanmuuttoa vastaan. Se laadullinen kysymys, miksi yleensä vastustaa maahanmuuttoa (vieraista kulttuureista) miltään osin, pysyy samana, vaikka vastustettaisiin maahanmuuttoa vain siltä osin kun se on ”liiallista”.

Mitä tarkoitat sillä, että kulttuurit voi nähdä geneettisenä pohjana? Etkö juuri vastustanut kulttuurien linkittämistä geeneihin?

Sallivamman maahanmuuton ja diktatuurin yhteyttä en oikein näe. Vaikka maailman valtioiden rajat menettäisivät kokonaan merkityksensä siltä osin, että kuka tahansa saisi liikkua minne tahansa, niin en siitä huolimatta näe seurauksena maailmanvaltiota saati sitten maailman diktaattoria. Diktatuurihan on huomattavasti helpompi pystyttää pieneen ja eristäytyneeseen maahan kuin maailmankylään, jossa toteutuu ihmisten vapaa liikkuvuus.

Maahanmuuton vastustajat tekevät aika usein sen virheen (tai ei se ehkä ole virhe vaan taktiikkaa) että esittävät omat poliittiset mielipiteensä suvaitsevaiston suvaitsemattomuuden kohteena ja pyrkivät näin osoittamattomaan, että nämä meidän poliittiset vastustajamme, jotka itse olemme pilkallisesti suvaitsevaisiksi ristineet, eivät olekaan oikeasti suvaitsevaisia. Sen lisäksi, että maahanmuuton vastustajat ovat itse suvaitsevaiston (tai lyhyemmin suvakit) keksineet, on kaksi eri asiaa suvaitaanko toisia ihmisiä (kuten maahanmuuttajia) vai suvaitaanko (kaikenlaisia) poliittisia mielipiteitä.

Yhteenvedostasi totean, että en ole lähtenyt liikkeelle vastaleirin negatiivisista puolista. (Sinulla taitaa olla herkkyys nähdä povosointia sielläkin missä sitä ei ole.) Mitä tulee vastaleirin ymmärtämiseen, niin en yrittänytkään ymmärtää sitä sellaisenaan. Kuten kirjoitukseni alussa sanoin: ”En pyri asettumaan keskiverto-maahanmuuttokriitikon asemaan, sillä luultavasti monen maahanmuuttovastaisen ajattelu kulkee huomattavasti yksinkertaisempia polkuja kuin tässä esittämäni argumentit”. Pyrin esittämään mahdollisimman vakuuttavat perustelut sille väitteelle, että maahanmuutto vieraista kulttuureista on haitallista, ja tässä kohtaa sillä ei ole väliä vastustetaanko maahanmuuttoa vieraista kulttuureista ihan nollatoleranssilla vai sallitaanko hienoinen maahanmuutto. Jos sinä olet sitä mieltä, että perusteluni maahanmuuton vastustamiselle tai omat vasta-argumenttini sille olivat huonoja, niin esitä paremmat. Ja sanon jo tässä kohtaa, että parempi argumentti maahanmuuton vastustamiselle ei ole, että jotkut vain tykkäävät elää kaltaistensa parissa, tai toisista vain tuntuu hyvältä pysyä omiensa parissa, tai jotkut vain uskoo oman kulttuurin olevan meille parasta.

Joku saa minun puolestani analysoida maahanmuuttomyönteisiä asenteitani ja saa esittää väitteen, että minä haluan tuhota suomalaisen kulttuurin, mutta mielelläni väittelisin asiasta tämän jonkun kanssa ja katsottaisiin siten, kummalla on vakuuttavimmat argumentit. Minä muuten olen aina valmis muuttamaan mielipiteitäni joka asian suhteen ja vaikka täysin vastakkaisiksi, kunhan vaan joku ensin esittää tarpeeksi vakuuttavat vasta-argumentit näkemyksilleni.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

> Dystopia? Mistä ihmeestä sait tähän dystopian vedettyä?

Käytin tuota sanaa näköjään kaksi kertaa kahdessa viestissäni.

Toinen viittasi ajatukseesi siitä, että maahanmuuttovastaiset perustaisivat näkemyksensä asioihin, joita kaikki pitänevät negatiivisina. Ehkä jo aloituksesi luonnehti tätä: "Kaikkein vahvin perusta, jolla maahanmuuttovastaiset näkemykset seisovat, ovat rasistinen ihmiskuva ja anti-sivistyksellinen maailmankatsomus."

Toisella kerralla viittasin yleisesti siihen ajatukseen, että yhden keisarin tai diktaattorin mallin mukaiset yhteisöt tapaavat olla tuon kaltaisia.

> Juuri näihin lähtökohtiin perustin teoriani, että perheen jäseniä tuetaan, kaveria tuetaan, heimolaista tuetaan jne. ja että suuri maahanmuuttajien määrä voi hajottaa kehitetyn systeemin.

Tuo on aika positiivinen ja ehkä paremmin maahanmuuttokrittisten (itse positiiviseksi kokemaa) ajattelua kuvaava ilmaus.

> Tavoitteenani oli kuitenkin rakentaa niin hyvä argumentti kuin mahdollista, ja siksipä en halnnut jäädä sille tasolle, että joku vain uskoo siihen, että kuvatun kaltainen ihmisten veljeys on hyvä pohja rakentaa kulttuuria.

Miksi et uskoisi tuon olevan hyvä pohja? Yritätkö löytää alta jotain "dystooppista", joka todistaisi maahanmuuttokriittisten olevan sittenkin väärässä? :-) Kriittinen pitää olla, kun tarkkailee toisten ajatusksia, mutta jos toisten ajattelulle näyttää löytyvän järkeväkin selitys, miksi etsiä jotain järjettömämpää, kuten "rasistista ihmiskuvaa ja anti-sivistyksellisyyttä?

(Noista kahdesta näen muuten sivistyksellisyyden 1700-luvun valistuksen johdannaisena. Ja jos jollain on ongelmia sen kanssa, niin valitettavasti ensimmäisenä ehkä joillain social justice warrioreilla, jotka haluavat sulkea vastustajiensa suut Voltairen hengen vastaisesti. Maahanmuuttokriittiset tahothan vetoavat usein sananvapauteen, mikä on nimenomaan valistusajan sivistysihanteeseen liittyvä termi.)

> Kulttuurin ja rodun käsitteitä tosiaankin olisi järkevä tarkastella erikseen, eikä vähiten sen vuoksi, että ihmisrotuja ei nykytieteen mukaan ole olemassa. Jostain syystä sinä niistä näytät puhuvan kuin niitä olisi olemassa.

Tämä keskustelun suunta ei taida johtaa minnekään. Näin siksi, että uskon tieteen olevan edelleen sitä mieltä, että "rotuja" on olemassa nyt yhtä lailla kuin ennekin. Voi olla, että joku tieteilijä haluaa käyttää tuollaisista ihmisten eroavaisuuksista jotain muuta termiä kuin "rotu", mutta keskustelumme kannalta en näe sillä merkitystä, mitä termiä ulkonäön erilaisuudesta käytetään. Minulle käy mikä tahansa terminologia.

Sinulla näyttäisi olevan taustalla jokin sellainen teoria, että maahanmuuttokriittisten ajattelussa taustalla olisi jokin oppi siitä, että rotu vaikuttaa ihmisten päähänkin jotenkin niin, että eivät voi elää harmonisesti yhdessä. On mahdollista, että joillain yksilöillä on tuollaisiakin ajatuksia, mutta järjettömimpien mahdollisten esimerkkien yleistäminen koko ryhmää koskeviksi ei ehkä ole kovin hedelmällistä.

> Tarkoitatko rodulla rotua ihan sanan varsinaisessa merkityksessä vai vain eri etnisten ryhmien ulkonäköä?

Sanan varsinainen merkitys on kai juuri ulkonäköön liittyvä.

> Tarkoitatpa kumpaa tahansa, niin rodulla ei minunkaan mielestäni tulisi selittää kulttuurieroja.

Ulkonäöllisten seikkojen vaikutus kulttuuriin lienee varsin vähäinen, Paitsi sitä kautta, että toisen näköisiä vierastetaan helpommin kuin saman näköisiä.

> ...

Jatkat kirjoitusta näköjään hyvän matkaa sillä linjalla, että maahanmuuttokriittisten ajattelun täytyy pohjautua joihinkin ihmisten yhteensopimattomuutta korostaviin rotuoppeihin. Samat kommentit niihinkin, mutta en kirjoita niitä tähän, koska ne löytyvät jo yltä.

> Entäpä se, että sinun mielestäsi ”suvakit” huokuttelevat ihmisiä kuolemaan, ja ovat syypäitä näille hukkumiskuolemille, onko se mielestäsi epäreilu väite?

Minusta se näyttää ilmeiseltä, että jos esimerkiksi mielenosoituksissa heilutetaan lakanoita, joissa lukee "pakolaiset tervetuloa", ja pääministeri ilmoittaa asuntonsa olevan käytettävissä, tämä on omiaan houkuttelemaan uusia ihmisryhmiä lähtemään matkalle. Ja koska helpoin reitti näyttää olevan vaarallinen reitti Välimeren yli, tämä johtaa myös hukkumiskuolemiin. Se kuka tämän käytännön on saanut aikaan, hyväksyköön myös vastuunsa siitä, että ihmisiä hukkuu. En sano suoraan, ketkä ovat kuinkakin suurelta osalta vastuussa, ja kuinka paljon tilanne tuli yllättäen ja pyytämättä, ja kenen ratkaisuehdotus on paras, mutta ihmisiä hukkuu edelleen.

Minusta väite on reilu. Myös "suvakkien" tulee tunnustaa oma osuutensa tässä hankkeessa, sekä hyvässä (halu auttaa ja estää hukkumiskuolemia, ja halu poimia hukkuvia Välimerestä) että pahassa (hukkumaan houkuttelu). Omaa asennetta voi verrata myös maahanmuuttokriittisten asenteeseen ja sen vaikutukseen hukkumiskuolemiin.

> Yhtäläisyys on juuri oikeistolaisuus, joka tarkoittaa paremmin voivan kansanosan etujen ensisijaista ajamista.

Huh, tuosta voisi tulla myös pitkä keskustelu. :-)

> Mitä tarkoitat sillä, että kulttuurit voi nähdä geneettisenä pohjana? Etkö juuri vastustanut kulttuurien linkittämistä geeneihin?

Terkoitin kulttuurievoluutiota, en ihmisten genetiikkaa. Eli kyse on vain laajasta ajatustapojen kirjosta, joka tarjoaa hyvän pohjan jatkokehitykselle (samaan tapaan kuin biologiassa laaja geneettinen pohja on eri lajien kehitykseen joustavuutta ja sopeutumiskykyä tuova piirre).

> Vaikka maailman valtioiden rajat menettäisivät kokonaan merkityksensä siltä osin, että kuka tahansa saisi liikkua minne tahansa, niin en siitä huolimatta näe seurauksena maailmanvaltiota saati sitten maailman diktaattoria.

Jos kyseessä ei ole anarkian tyylinen tila, jossa yksilöt ja ryhmittymät toimivat (rajoitta) omien intressiensä mukaan, kyse on kai yhdestä hallinnosta koko rajattoman alueen päällä. Olisi siis yksi johtaja tai johtoryhmä. Koska valta on ihmisille houkutus, on myös mahdollista, että valta ajautuu harvojen käsiin, eikä enää palaa kansalle. Voi myös olettaa yleisesti, että mitä kauempana hallinto sijaitsee hallittavista (näin käy isossa valtiossa), sitä huonommin yksilön ääni kuuluu ylös asti, ja sitä helpommin yhteys hiipuu olemattomiin. Näin kabinetit toimivat helpommin vain omilla ehdoillaan. Voi väittää, että johdon eristäytymisen vaara on suurempi kuin pienessä kylässä. Myös johdon saavuttamat henkilökohtaiset edut ovat tyypillisesti suurempia, ja niiden puolustaminen muita vallan kärkkyjiä vastaan voi olla vahvempaa. Ja jos maailmanvaltio kääntyy tälle tielle, sen palauttaminen takaisin on vaikeaa, osin etäisyyden ja koon vuoksi, osin siksi, että ihmisillä ei ole parempiakaan vaihtoehtoja näkyvillä naapurimaissa.

> Diktatuurihan on huomattavasti helpompi pystyttää pieneen ja eristäytyneeseen maahan kuin maailmankylään, jossa toteutuu ihmisten vapaa liikkuvuus.

Vallankaappaus voi olla teknisesti helpompi toteuttaa pienessä yksikössä, mutta tämä ei tarkoita vielä sitä, että pienet yksiköt ajautuisivat helpommin diktatuureiksi. Ehkä pitäisi tutkia historiaa vähän lisää. Monet vahvat maat ovat olleet viimeisen sadan vuoden aikana diktatuureja. Eurooppa pienine valtioineen on ollut maailmalla demokratian esiteistelija. Pienet diktatuurit ovat usein olleet diktatuureja suurten maiden intressien vuoksi. Jne.

Pienten maiden diktatuureissa oleellista on myös se, että ne usein toipuvat siksi, että muu maailma painostaa niitä toipumaan, ja kansalaiset näkevät naapurimaiden paremman tilanteen, ja osaavat siksi vaatia parannusta. Suurissa valtioissa ja erityisesti maailmanvaltiossa ongelmat ovat tällä kohdin suurempia.

> Maahanmuuton vastustajat tekevät aika usein sen virheen (tai ei se ehkä ole virhe vaan taktiikkaa) että esittävät omat poliittiset mielipiteensä suvaitsevaiston suvaitsemattomuuden kohteena ...

Kyse on kai polarisoitumisesta. Molemmat ääripäät pitävät toistensa mielipiteitä huonoina, ja pyrkivät ne myös huonoiksi osoittamaan. Jonkinlaista suvaitsemattomuutta esiintyy molempiin suuntiin. Ehkä eri päiden eroja voisi luonnehtia niin, että "suvakit" pitävät maahanmuuttokriittisiä usein "vaarallisina", ja toiseen suuntaan "suvakkeja" pidetään "tyhminä". Tuo sanapari liittyy siihen, että maahanmuuttokriittiset ovat tässä mielessä ehkä suvaitsevampia, suvaiten "suvakkienkin" mielipiteet (Voltairen hengessä), mutta pitäen niitä huonoina. Toiseen suuntaan esiintyy enemmän sellaista argumentointia, että "suvaitsemattomia ei pitäisi suvaita".

> Ja sanon jo tässä kohtaa, että parempi argumentti maahanmuuton vastustamiselle ei ole, että jotkut vain tykkäävät elää kaltaistensa parissa, tai toisista vain tuntuu hyvältä pysyä omiensa parissa, tai jotkut vain uskoo oman kulttuurin olevan meille parasta.

Miksi tuollainen asennoituminen olisi huono? Taisit jo sanoa jossain edellä, että ymmärrät myös sellaisa ajattelua, että maailma koostuu kulttuurien verkostosta. Tätä taustaa vasten vaikkapa sellainen ajatus, että muuttoliike olisi luontevinta pitää sen perinteisellä tasolla, ei kuulosta kovin radikaalilta.

> tuhota suomalaisen kulttuurin

Mielestäni ymmärrys tosiaan lisääntyy parhaiten niin, että yritetään nähdä myös ne oletettavasti positiiviset tavoitteet, joita vastapuolen argumettien takana melko varmasti on. Teit tässä kirjoituksessasi asian eteen hyvää työtä, mutta joitain vastapuolen ajatuksia mahdollisimman ankeistakin näkökulmista katsovia kohtia oli havaittavissa.

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi Vastaus kommenttiin #9

> Yritätkö löytää alta jotain "dystooppista", joka todistaisi maahanmuuttokriittisten olevan sittenkin väärässä?
En, vaan yritän löytää alta jotain vakuuttavaa, joka todistaisi maahanmuuttokriittisten olevan sittenkin oikeassa.

Ahaa, nyt taidan ymmärtää, tarkoitat rodulla eri etnisten ryhmien ulkonäköä. Minä en rodulla tarkoita sitä. Et nähtävästi vieläkään ole ymmärtänyt mitä minä rodulla tarkoitan, vaikka olen sen kolmella eri tavalla tässä blogissa esittänyt. Ei se mitään, selitän sen vielä. Jos ihmisten katsotaan jakautuvan alalajeihin, niin kukin alalaji on yhtä kuin rotu, jotain mikä kuuluu samaan ihmislajiin, mutta on kuitenkin keskeisiltä osilta erilainen muiden alalajien kanssa. Rotu ei tässä yhtydessä tarkoita vain etnisen ryhmän ihon väriä, hiusten laatua, nenän tai silmien tai kallon muotoa, vaan syntyperästä (geeneistä tai kasvuympäristöstä) johtuvaa melko tarkkarajaista ihmisluokkaa, joka määrittelee (yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta) ulkonäön lisäksi myös muita pysyviä ominaisuuksia, kuten älykkyyden, kyvykkyyden, luonteen, ja kulttuurisen yhteensopivuuden muiden rotujen kanssa. Eli tämä kulttuurinen yhteensopimattomuus on jo tämän rotu-käsitteen sisällä. Tästä käsitteestä, jota roduksi kutsun, olen tähän mennessä käyttänyt myös ilmaisuja: alalaji, ihmisyyden perimmäinen luonne ja ihmisyyden siemen.

Anti-sivistyksellisellä maailmankatsomuksella (en tiedä sille parempaakaan nimeä) tarkoitan oikeiston tapaa nähdä ihminen hyvin eläimellisenä, siis luonnon ja evoluution jatkeena, erityisesti silloin kun se perustelee omia kantojaan vasemmistolle. Esimerkiksi oikeisto korostaa itsekkyyttä ja kilpailuhenkeä ihmisen perimmäisenä luonteena, kun taas tasa-arvo on enemmänkin ulkoapäin istutettu ideologia ja siten luonnon vastainen.

Ei minun mielestäni valtion ainut, eikä edes keskeisin tehtävä ole pitää ”vieraita” rajojensa takana. Jos ihmiset saisivat itse melkolailla vapaasti päättä minne asettuvat asumaan, niin en näe, miksi tämä estäisi sen, että valtiot voisivat edelleenkin hoitaa muita tehtäviään kuin tiukkaa rajavalvontaa.

Varmasti polarisoitumista on eri poliittisten tyhmien välillä, mutta edelleen sekoitat ihmisten suvaisemisen ja poliittisten aatteiden suvaitsemisen. Kyse on karkeasti siitä, että ”suvakit” suvaitsevat maahanmuuttajia, kun taas ”maahanmuuttokriitikot” eivät maahanmuuttajia suvaitse, se ei ole oleellista, että on kaksi poliittista ryhmittymää, jotka eivät toistensa poliittisia tavoitteita suvaitse, paitsi sitten jos tämä suvaitsemattomuus menee agressiiviseksi tai henkilökohtaisiksi loukkauksiksi. Enkä näe, että ”maahanmuuttokriitikot” olisivat sen suvaitsevaisempia kuin ”suvakit”, sillä mitä muita mahdollisuuksia heillä on kuin suvaita ”suvakkien” mielipiteitä.

Se että jotkut vain tykkäävät elää kaltaistensa parissa, tai toisista vain tuntuu hyvältä pysyä omiensa parissa, tai jotkut vain uskoo oman kulttuurin olevan meille parasta, ei ole tässä blogissani esittämiäni argumentteja perempi, koska tykkääminen, hyvältä tuntuminen ja uskominen, eivät ole niin vakuuttavia perusteluja kuin tässä esittämäni.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #10

> Et nähtävästi vieläkään ole ymmärtänyt mitä minä rodulla tarkoitan, vaikka olen sen kolmella eri tavalla tässä blogissa esittänyt.

Luulen ymmärtäneeni suunnilleen, mutta olen pitäytynyt omissa kommenteissani mieluummin oikeampana ja alkuperäisenä pitämääni määritelmään. Sen ilmiön, johon viittaat sanalla rotu, olen edellä sisällyttänyt käsitteeseen rotuoppi. Ajatuksena siis se, että ilmeiseen eroon (erilainen ulkonäkö) olet liittänyt joitain käsityksiä siitä, että myös pään sisällön täytyisi olla jotenkin perustavasti erilainen. Tuollaista kutsuisin siis rotuopiksi. Sille ei liene helppo löytää tieteellisiä perusteita.

> Anti-sivistyksellisellä maailmankatsomuksella (en tiedä sille parempaakaan nimeä) tarkoitan oikeiston tapaa nähdä ihminen hyvin eläimellisenä, siis luonnon ja evoluution jatkeena, erityisesti silloin kun se perustelee omia kantojaan vasemmistolle. Esimerkiksi oikeisto korostaa itsekkyyttä ja kilpailuhenkeä ihmisen perimmäisenä luonteena, kun taas tasa-arvo on enemmänkin ulkoapäin istutettu ideologia ja siten luonnon vastainen.

Voin kuvitella, että "oikeisto" pitää ihmisen kilpiluhenkeä yhtenä oleellisena ihmisen ominaisuutena, mutta en näe, miten se tuosta päättelisi tasa-arvon olevan jotenkin väärä malli. Kai järkevämpi hahmotus on se, että kilpailuhenki on luonnollinen biologinen ominaisuus, jolla on sekä hyviä että huonoja vaikutuksia (hyödynnettäviä ja varottavia), ja tasa-arvo on luonnollinen tavoite kaikessa toiminnassa. Tietenkin tasa-arvon kohdalla katsovat, että vaikka kaikilla on sama arvo ja oikeudet, tämä ei tarkoita sitä, että olisi mahdollista tai järkevää yrittää vaikkapa tasata tulot niin, että kaikilla olisi saman suuruinen palkka.

> Ei minun mielestäni valtion ainut, eikä edes keskeisin tehtävä ole pitää ”vieraita” rajojensa takana.

Tuolla muotoilulla, tuskin kenenkään muunkaan. :-)

> Jos ihmiset saisivat itse melkolailla vapaasti päättä minne asettuvat asumaan, niin en näe, miksi tämä estäisi sen, että valtiot voisivat edelleenkin hoitaa muita tehtäviään kuin tiukkaa rajavalvontaa.

Teknisesti tuo kai toimisi, samaan tapaan kuin kerrostalon asukkaat voisivat jakaa kotiavaimensa toisilleen, jotta kaikki voisivat vapaasti hyödyntää eri asuntojen ja niiden sisällön parhaita ominaisuuksia. :-) Ihmiset voisivat siis halutessaan lopua kaikista ryhmiin liittyvistä säännöistä ja käytännöistä. Toistaseksi ihmiset ovat kuitenkin kai katsoneet, että erilaisten ryhmittelyiden käyttö tuottaa toimivamman järjestelmän kuin täysin ryhmittelemätön malli.

> Kyse on karkeasti siitä, että ”suvakit” suvaitsevat maahanmuuttajia, kun taas ”maahanmuuttokriitikot” eivät maahanmuuttajia suvaitse

Ehkä olisi luontavampaa sanoa, että siinä on eroa, kuinka suuren joukon maahanmuuttajia nuo ryhmät haluavat maahan ottaa. Se että ei suvaittaisi ketään maahanmuuttajaa (= ehkä syrjittäisiin), viittaisi kai jo jonkinlaiseen rasismiin.

> Enkä näe, että ”maahanmuuttokriitikot” olisivat sen suvaitsevaisempia kuin ”suvakit”, sillä mitä muita mahdollisuuksia heillä on kuin suvaita ”suvakkien” mielipiteitä.

Katsotko että myös "suvakit" suvaitsevat maahanmuuttokriittisten mielipiteitä?

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi Vastaus kommenttiin #11

Ahaa, siis se mitä minä kutsun roduksi, sinä kutsut rotuopiksi, asia selvä. Väitän silti, että useimmilla maahanmuuttoa vieraista kulttuureista vastustavilla on maailmankatsomuksessaan mukana enemmän tai vähemmän rotuopillisia piirteitä, ja se on juuri yksi argumentin vakuuttavimmista piirteistä, siitä huolimatta, että jopa he itse pyrkivät kaikin keinoin välttelemään sen asian tunnustamista. Seuraava seikka saattaa sekoittaa tätä pakkaa taas liiaksi, mutta sanottakoon silläkin uhalla tässä kohtaa, että mielestäni yleisin syy maahanmuuton vastustamiseen ei ole vieraiden kulttuurien vierastaminen, vaan oikeistolainen maailmankatsomus. Oikeistolaisille tämä kulttuurien yhteensopimattomuus ja rasismi on vain eräänlainen mauste heidän ideologiansa päälle, jotta se maistuisi paremmin tietyille kansanosille. Mutta sikäli kun puhumme vieraiden kulttuurien yhteensopimattomuudesta ja maahanmuuton vastustamisesta tältä pohjalta (mikä on siis tämän blogi-kirjoituksen aihe), niin silloin näen rotuopillisten piirteiden olevan siinä keskeisellä sijalla.

Jos ollaan sitä mieltä, että eri kulttuureissa kasvaneet ihmiset eivät suuressa määrin kykene sopeutumaan toisiinsa, niin silloin ollaan sanomassa, että ihmiskunta jakautuu yhteensopimattomiin luokkiin eli ollaan rotuopissa. Sillä ei ole merkitystä, mihin tämä jako viimäkädessä perustuu (geeneihin, kasvuympäristöön, kulttuuriin, johonkin muuhun), jos lopputulos on kuitenkin sama eli rotuoppi. Monet rotuopin (joko tietoisesti tai tiedostamatta) omaksuneet yrittävät kieltää rotuopin sillä perusteella, että he eivät puhu mitään geeneistä, eivät jaa ihmiskuntaa perintötekijöiden mukaan, vaan puhuvat ainoastaan jaosta yhteensopimattomiin kulttuureihin. Ihmisryhmät kuitenkin ovat kulttuurin kantajia, ei kulttuuria ole ihmisryhmistä irrallaan. Jako yhteensopimattomiin kulttuureihin on jako yhteensopimattomiin ihmisryhmiin.

Vaikka minä kirjoituksissani oletan kausaliteetin kulkevan niin päin, että rotuoppi johtaa kulttuureihin, siis että näkyvät kulttuurierot ovat vain näkyvä pinta rotuopista samoin kuin vaikka ihon väri on näkyvä pinta rotuopista, niin kausaliteetti voi kulkea myös toiseen suuntaan, kulttuurit johtavat rotuoppiin. Kun ihminen syntyy tietyn kulttuurin vaikutuspiiriin, niin kulttuuri toimii kuin sabluuna jonka läpi ihmistaimi vedetään tai muotti, johon ihmistaimi valetaan ja näin syntyy kulttuurin vaikutuksesta ihminen, joka on keskeisiltä henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilainen kuin ne toiset erilaiseen muottiin valetut ihmiset jossain toisaalla. Lopputulos on kuitenkin sama kulkipa kausaliteetti kumpaan suuntaan tahansa. Rotuoppiin päädytään vaikka ihmisten jakaminen eri luokkiin perustuisi sielujen erilaisuuteen, niin että kulttuurissa A oletetaan ihmisillä olevan erilainen sielu kuin kulttuurissa B.

Tämä rotuoppi on siis vahva perustelu maahanmuuttovastaisuudelle, sillä en ainakaan minä pysty todistamaan, etteikö rotuoppi pitäisi paikkaansa, päin vastoin se tuntuu sopivan mukavasti ainakin arkiajatteluun.

Tasa-arvo on sikäli hankala esimerkki, että se voi olla melkein mitä vaan. Enkä väitä, että oikeisto haluaisi kieltää kaiken tasa-arvon, mutta yritin sanoa, että oikeiston anti-sivistyksellisellä maailmankatsomuksella tarkoitan sitä, että tästä näkökulmasta tasa-arvo ei ole luonnollinen tavoite missään toiminnassa. Tasa-arvoa ei löydy luonnosta. Luonnossa mitkään eivät ole saman arvoisia eikä millään ei ole samoja oikeuksia. Tasa-arvo on ihmisten sivistyksen myötä syntynyt aate.

En nyt ihan tuota sinun kerrostalo-vertaustasi osaa yhdistää siihen mitä tarkoitin. Kunnasta toiseen voi muuttaa ilman, että kunta häviää, ja oletan että vaikkapa USA:n osavaltiosta voi melko kivuttomasti muuttaa toiseen, eikä osavaltio siitä muutu olemattomaksi. Kun ihmiset muuttavat maasta toiseen, niin tietenkin he alistuvat kyseisen maan lainsäädännölle silloinkin, vaikka muuttajia olisi paljon.

Katson, että ”suvakit” ja ”maahanmuuttokriittiset” ovat yhtä suvaitsevaisia ja suvaitsemattomia toistensa mielipiteitä kohtaan. Erona on vain se, että ”maahanmuuttokriitikot” syyllistyvät toisinaan kansanryhmää vastaan kiihottamiseen saaden siitä tuomion. Tätä ei tapahdu, eikä voi tapahtua toiseen suuntaan, että siltä osin ”suvakit” ovat vähän suvaitsemattomampia.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #12

Teoriasi on näköjään suunnilleen se, että maahanmuuton vastustajat ovat oikeistolaisia, rotuopin kannattajia (uskovat ihonvärin tekevän myös kulttuurin Suomeen huonosti sopivaksi) ja rasisteja (haluavat syrjiä toisen rotuisia). On todennäköistä, että rotuopin kannattajien ja rasistien joukossa enemmistö on myös maahanmuuttoa vastustavia. Mutta et esittänyt perusteita sille, miksi maahanmuuton vastustajat olisivat oikeistolaisia, rotuopin kannattajia tai rasisteja. Tuo teoria näyttää lepäävän enimmäkseen muodostamasi mielikuvan varassa.

> Kun ihminen syntyy tietyn kulttuurin vaikutuspiiriin, niin kulttuuri toimii kuin sabluuna jonka läpi ihmistaimi vedetään tai muotti, johon ihmistaimi valetaan ja näin syntyy kulttuurin vaikutuksesta ihminen, joka on keskeisiltä henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilainen kuin ne toiset erilaiseen muottiin valetut ihmiset jossain toisaalla.

Ihminen tosiaan kasvaa kiinni omaan kulttuuriinsa, ja heijastaa sitten sen arvoja yms. Omaan kulttuuriin mukautuminen on rodusta riippumaton ominaisuus.

> Tämä rotuoppi on siis vahva perustelu maahanmuuttovastaisuudelle ...

Kuten jo totesin, pätenee ainakin tilastollisesti tuohon suuntaan (rotuoppi -> maahanmuuttovastaisuus), mutta ei kai toiseen suuntaan (maahanmuuttovastaisuus -> rotuoppi).

> oikeisto ... ... tasa-arvo ei ole luonnollinen tavoite missään toiminnassa

Tasa-arvo kuuluu oikeistonkin ihanteisiin ja tavoitteisiin. (mutta ei samapalkkaisuus, kuten jo edellisessäkin postauksessa totesin)

> Kunnasta toiseen voi muuttaa ilman, että kunta häviää, ja oletan että vaikkapa USA:n osavaltiosta voi melko kivuttomasti muuttaa toiseen, eikä osavaltio siitä muutu olemattomaksi.

Kunta ja osavaltio ovat tyypillisesti "rajattomia" yksiköitä, kun taas valtio ja perhe ovat "rajallisia". Se että yhdellä tasolla on täysi liikkumisvapaus ei tarkoita sitä, että kaikilla tasoilla pitäisi olla. Ihmisten ryhmittymisen taustalla on monia syitä, kuten vaikkapa luottamus yhteisten rahojen käsittelyyn. Samaan tapaan kuin sinä et halua, että naapuri hakee jääkaapistasi eilen ostamasi sisäfileet, moni kokee valtionkin kohdalla asian niin, että on maksanut veronsa ilolla toisten suomalaisten palveluiden ylläpiämiseen, mutta ei halua, että niitä tarjotaan kenelle tahansa halukkaalle, joka ei ole osallistunut niiden rahoittamiseen. (Näiden rahallisten kysymysten lisäksi on tietenkin myös kulttuurisia, hallinnollisia ym. kysymyksiä.)

> Erona on vain se, että ”maahanmuuttokriitikot” syyllistyvät toisinaan kansanryhmää vastaan kiihottamiseen saaden siitä tuomion.

Vuoroin vieraissa. Olen kuullut "suvakkien" (useamman kuin on tuomittu kansanryhmää vastaan kiihotamisesta) suusta usein sanonnan "suvaitsen muita paitsi suvaitsenmattomia" (tms.). Myös verbaalista ja fyysistäkin väkivaltaa esiintyy molemmin puolin. Asiaa voisi ehkä hahmotella niinkin, että "suvakit" suvaitsevat maahanmuuttajia, ja maahanmuuttokriittiset suvaitsevat omista mielipiteistään poikkeavien mielipiteiden esittämistä.

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi Vastaus kommenttiin #13

Teoriani mukaan maahanmuuton vastustajat ovat kyllä oikeistolaisia, mutta eivät välttämättä, eivätkä useinkaan ole rasisteja tai rotuopin kannattajia, tai ainakaan rotuoppi ei ole heidän ideologiansa keskeinen tekijä. Pelkkä oikeistolaisuus riittää maahanmuuton vastustamiselle. Tässä blogissa kuitenkin pyrin argumentoimaan sen väitteen puolesta, että maahanmuutto vieraista kulttuureista on haitallista, eli juuri kulttuurien yhteensopimattomuus on tässä tarkastelussa. (Rotuoppi → näkemys kulttuurien yhteensopimattomuudesta) ja myös toisin päin (näkemys kulttuurien yhteensopimattomuudesta → rotuoppi).

Tasa-arvoa voi olla melkein mikä vain. Varmasti oikeisto kannattaa lämpimästi joidenkin välistä jonkinlaista tasa-arvoa. Esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvoa oikeisto mielellään kannattaa, mikä onkin oikeiston käsittelyssä saanut ”eläimellisen” muodon, niin että se tarkoittaa vain vahvimman, nopeimman, viekkaimman tai menestyneimmän oikeutta voittoihinsa. Tästä aiheesta olen kirjoittanut myös oman blogi-kirjoituksen. Anti-sivistyksellinen maailmankatsomus, jota myös ”takaisin luontoon” -aatteeksi kutsun, on siis jossain määrin nähtävissä koko oikeiston ajattelussa, mutta toistamiseen korostan, että nyt olin esittämässä vahvimmat argumentit kulttuurien yhteensopimattomuudelle, ja siihen tämä anti-sivistyksellinen maailmankatsomus sopi kuin nenä päähän.

Eivät kunta tai osavaltio mitään rajattomia ole, vaan hyvinkin tarkkarajaisia. Kunnilla on verotusoikeus ja osavaltioilla omat lakinsa. Mitä enemmän valtion rajoja avataan ihmisten liikkumiselle, sitä enemmän valtio siirtyy kohti ”rajatonta” yksikköä. Sinun väitteesi oli, että ihmisten vapaa liikkuvuus johtaa joko maailman laajuiseen anarkiaan tai yhteen maailman laajuiseen valtioon, joka on herkkä ajautumaan diktatuuriksi, ja että tällä perusteella minun näkemykseni on dystooppinen. Se on sitten toinen asia, jos vaihdat puheenaiheen siihen, mitä tapahtuu sosiaalituille tai veronmaksuhalukkuudelle, jos ihmiset pääsevät muuttamaan maasta toiseen. Maahanmuuton vastustajat yleensä maalailevat uhkakuvia siitä, miten ne toiset tulevat tänne viemään meidän työmme, rahamme ja naisemme. Sinä käytät ilmaisua, tulevat hakemaan sisäfileet meidän jääkaapistamme. Jos haluat etsiä jotain positiivisempia lähtökohtia maahanmuuttomyönteisyydelle, niin toisten ihmisten ajatuksia ja toimintaa ei yleensä kannata yrittää selittää oletetusta negatiivisuudesta lähtien. Ei kannata lähteä liikkeelle niistä perusteluista, jotka kokee itse maahanmuuttajien negatiivisina puolina. Tiedäthän, pidän positiivista asennetta rakentavampana tässäkin. Hyvinvointi ei ole mikään aarrearkun sisältö, jota jaetaan niin kauan halukkaille kunnes se loppuu, tai sisäfile, jota halukkaat syövät niin kauan kunnes se loppuu. Sen sijaan, että yhteiskunnan ylemmillä ja alemmilla tasoilla mietitään keinoja rajojen sulkemiseen ja sen perustelemiseen, olisi syytä miettiä, miten mahdollisimman monet uudet suomalaiset saadaan yhteisiin talkoihin siihen tuotantoketjuun, joka sinunkin jääkaappiisi sen sisäfileen tuo. Talkoissa yleensä kannattaa olla mahdollisimman päljon väkeä, jotta saadaan aikaan mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienellä vaivalla.

Millä tavoin maahanmuuton vastustajien ”suvakeita” suurempi suvaitsevaisuus näkyy? Edelleen esität, että ”suvakit” eivät ole kunnon suvaitsevaisia, kun eivät edes suvaitsemattomien suvaitsemattomuutta suvaitse. Esitit aikaisemin, että ”maahanmuuttokriittiset” suvaitsevat ”suvakkien” mielipiteitä, mutta pitävät niitä vain huonoina. Mielipide jonkun toisen mielipiteestä ja tämän jonkun toisen mielipiteen suvaitseminen on usein mielekästä erotella, mutta kun puhutaan poliittisesta mielipiteestä, jolla siis pyritään vaikuttamaan muiden ihmisten elämään, alkaa tämä erottelu käymään turhemmaksi. Viimeistään sitten kun lähestytään sananvapauden rajoja tämä erottelu lähes menettää merkityksenä. Tiedän, että et pidä natsivertauksista, mutta nyt mielestäni tarvitaan tarpeeksi väkevää kärjistystä: Kuvitellaan, että Adolf Hitler kannattajineen sanoisi: ”Me emme suvaitse juutalaisia, mutta eivät juutalaisten hyysääjätkään suvaitse meidän mielipiteitä, joten tasoissa ollaan. Eivät juutalaisten hyysääjät voi vaatia meiltä suvaitsevaisuutta juutalaisia kohtaan, ennen kuin itse suvaitsevat meidän suvaitsemattomuuttamme. Koska juutalaisten hyysääjät käyttävät niin ikävää ja hyökkäävää kieltä meitä kohtaan, on se osoitus heidän suvaitsemattomuudestaan”.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #14

> Teoriani mukaan maahanmuuton vastustajat ovat kyllä oikeistolaisia

Varmasti vasemmistolaisiakin mukana.

> Pelkkä oikeistolaisuus riittää maahanmuuton vastustamiselle.

Kokoomus on kovin globalistinen ja liikkuvuuden vapauksia kannattava.

> (Rotuoppi → näkemys kulttuurien yhteensopimattomuudesta)

Tarkoitetaan siis rodusta johtuvaa kulttuurien yhteensopimattomuutta.

> Esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvoa oikeisto mielellään kannattaa, mikä onkin oikeiston käsittelyssä saanut ”eläimellisen” muodon, niin että se tarkoittaa vain vahvimman, nopeimman, viekkaimman tai menestyneimmän oikeutta voittoihinsa.

Tuo pitää kai lukea niin, että kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet. Se miten suhtaudutaan mahdollisiin vinoumiin, jotka toteutuvat tuosta periaatteesta huolimatta, on jo kokonaan toinen asia.

> Anti-sivistyksellinen maailmankatsomus

Kuten jo totesin, sivistyksellisyyden käsite liittyy mielestäni vahvasti valistusajatteluun. Jos puhutaan viidakon lakien puolustamisesta, ehkä joku toinen (tuohon teemaan viittaava) termi olisi luontevampi.

> anti-sivistyksellinen maailmankatsomus sopi kuin nenä päähän

Viidakon lakien haluamisen määritelmätasoinen linkkaaminen maahanmuuttoon, rotuoppiin ja kulttuurien yhteensopimattomuuteen on mielestäni ajatushahmotelmistasi omituisin. Se ei näytä toimivan neutraalina tieteellisenä käsityksenä, eikä oikeiston käsityksenä omista tavoitteistaan. Olit kai tässä blogikirjoituksessa etsimässä selitystä sille, miten maahanmuuton vastustajat itse perustelevat kantansa.

> Sinun väitteesi oli, että ihmisten vapaa liikkuvuus johtaa joko maailman laajuiseen anarkiaan tai yhteen maailman laajuiseen valtioon, joka on herkkä ajautumaan diktatuuriksi, ja että tällä perusteella minun näkemykseni on dystooppinen.

Tuo on ainakin oikean suuntainen tulkinta. (Näkemyksesi ei ole dystooppinen, mutta riskejä tuohon suuntaan voi olla.) En usko yhden maailmanvaltion, täydellisen rajojen poiston ja kansaisvaellusten olevan ratkaisu yhteiskuntamme ja kulttuurimme ongelmiin tai kehittämiseen.

> Jos haluat etsiä jotain positiivisempia lähtökohtia maahanmuuttomyönteisyydelle, niin toisten ihmisten ajatuksia ja toimintaa ei yleensä kannata yrittää selittää oletetusta negatiivisuudesta lähtien.

Samoilla sanoillahan kritisoin sinun näkemyksiäsi. :-) Oletukseni on, että _sinä_ haluat pitää sisäfileesi omassa jääkaapissasi. Maahanmuuttomyönteiset perustelevat asiaansa tietenkin positiivisin ilmauksin. Minun tehtäväni on etsiä mahdollisia heikkouksia kaikkien esittämissä selityksissä.

> Sen sijaan, että yhteiskunnan ylemmillä ja alemmilla tasoilla mietitään keinoja rajojen sulkemiseen ...

Et kai ole sanomassa, että tuollaista maahanmuuton vähentämiseen tähtäävää ajattelua tai mielipiteitä ei saisi olla? (Sanoit myöhemmin: "yleensä kannattaa olla mahdollisimman päljon väkeä".)

> Millä tavoin maahanmuuton vastustajien ”suvakeita” suurempi suvaitsevaisuus näkyy?

Kirjoitin tästä edellisen postaukseni lopussa. Maahanmuuttokriittiset tapaavat olla suvaitsevaisempia voltairelaisessa hengessä (kannustaen avoimeen keskusteluun).

> Edelleen esität, että ”suvakit” eivät ole kunnon suvaitsevaisia

En tiedä mitä tarkoitat "kunnon suvaitsevaisella". Voltairelaisessa ajattelussa on puutteita.

> Mielipide jonkun toisen mielipiteestä ja tämän jonkun toisen mielipiteen suvaitseminen on usein mielekästä erotella, mutta kun puhutaan poliittisesta mielipiteestä, jolla siis pyritään vaikuttamaan muiden ihmisten elämään, alkaa tämä erottelu käymään turhemmaksi.

Päinvastoin. Pidän "voltairelaisuutta" hyvinkin keskeisenä yhteiskuntamme kehittämisen peruspilarina. Toisinajattelijoiden suun sulkemisen tavoittelu on huono enne.

> ”Me emme suvaitse juutalaisia, mutta eivät juutalaisten hyysääjätkään suvaitse meidän mielipiteitä, joten tasoissa ollaan

Mielipiteiden suvaitseminen on Voltairen mukaan tietenkin molemminpuolista. Ei Voltairen ajattelu tähtää siihen, että toisten epäasiallinen keskustelutyyli kostettaisiin, vaan siihen, että keskusteltaisiin, niin ei syntyisi tarpeetonta vastakkainasettelua.

> ... ennen kuin itse suvaitsevat meidän suvaitsemattomuuttamme.

Voltairelaiset vaativat asiallista suvaitsevaa keskustelua, eivät oman (mahdollisen muun) suvaitsemattomuutensa suvaitsemista. He vaativat omien oppiensa kritisoimista.

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi Vastaus kommenttiin #15

Jos olet sitä mieltä, että maahanmuuton vastustaminen voidaan sisällyttää myös vasemmistolaisuuteen, niin kerropa millä tavalla se siihen ristiriidattomasti voidaan sisällyttää.

Kokoomuksessa kyllä kannatetaan rahan, tavaran ja työvoiman vapaata liikkumista, mutta työvoiman vapaa liikkuminen ei ole ihan sama asia kuin ihmisten vapaa liikkuminen, jota siellä taas ei mitenkään erityisen voimakkaasti kannateta.

Itse en kääntäisi anti-sivistyksellisellistä maailmankatomusta viidakon lakien puolustamiseksi, sillä ne ainakin minun mielestäni tarkoittavat vain voimakkaimman ja nopeimman oikeutta. Luonnon lakien puolustaminen sopisi kuvailuun paremmin, sillä se on viidakon lakeja laajempi käsite. Jos anti-sivistyksellinen maailmankatsomus sinua nimenä aina vain häiritsee, niin kerro tälle asialle jokin parempi nimi, niin käytetään sitä (vaikka sitä ennenhän sinun pitäisi ymmärtää mistä tässä on kysymys). Varsinaisesti en linkkaa anti-sivistyksellistä maailmankatsomusta rotuoppiin. Näiden välille olen löytänyt yhteyden vain sen kautta, että oikeistossa yleensäkin korostetaan ihmisten syntyperäisiä eroavaisuuksia, mutta se ei siis vielä välttämättä ole samaa kuin rotuoppi. Mitä anti-sivistyksellisessä maailmankatsomuksessa tai rotuopissa et ymmärrä? Voisin yrittää vielä aukaista niitä, vaikka mielestäni olen kumpaakin asiaa melko laajasti ja selkosanaisesti jo selittänyt.

Toistan ainakin kolmannen kerran, että en ole ollut vain etsimässä selitystä sille, miten maahanmuuton vastustajat itse perustelevat kantansa, vaan olen haastanut itse itseni argumentoimaan niin hyvin kuin osaan omia näkemyksiäni vastaan. Tietenkään en ole argumenttejani hihasta ravistellut, vaan kyllä ne kaikkein vakuuttavimpiin maahanmuuttoa (vieraista kulttuureista) vastustaviin näkemyksiin perustuu. Jos vaikka kukaan ei olisikaan juuri näillä sanoilla maahanmuuttovastaisuuttaan perustellut, niin nämä seikat ovat löydettävissä ainakin niiden parhaimpien ääneen lausuttujen perustelujen taakaa.

Kyllä haluan pitää sisäfileeni jääkaapissani, kyllä maahanmuuttomyönteiset perustelevat asiansa positiivisin ilmauksin, samoin kuin maahanmuuton vastustajat, ja kyllä myös minun tehtäväni on etsiä mahdollisia heikkouksia kaikkien esittämistä selityksistä, mutta taas puhut varsinaisen asian ohitse.

Mitä tarkoitat kysymyksellä: et kai ole sanomassa, että tuollaista maahanmuuton vähentämiseen tähtäävää ajattelua tai mielipiteitä ei saisi olla? Haluatko kysyä, en kai yritä estää maahanmuuton vähentämiseen tähtäävää mielipiteiden esittämistä, vai en kai yritä saada omia näkemyksiäni läpi siten, että maahanmuutton vähentämiseen tähtäävä ajattelu vähenisi kohti nollaa, vai jotain muuta?

Tätä suvaitsevaisuus-asiaa piti oikein ryhtyä miettimään kunnolla, ja sainkin sitä itselleni selvitettyä entistä paremmin. Kerropa mitä sinun mielestäsi tarkoittaa se, että joku ”suvakki” ei suvaitse suvaitsematonta, siis mitä siinä silloin tapahtuu. Entä mitä tarkoittaa se, että joku maahanmuuttokriittinen suvaitsee ”suvakkien” mielipiteitä, mitä siinä tapahtuu?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #16

> Jos olet sitä mieltä, että maahanmuuton vastustaminen voidaan sisällyttää myös vasemmistolaisuuteen, niin kerropa millä tavalla se siihen ristiriidattomasti voidaan sisällyttää.

Oletin yksittäisten henkilöden olevan tuota mieltä. En sitout noita mielipiteitä mihinkään viralliseen oppiin. Yksi jonkun mieleen tuleva käytännön ajatus (ei siis kovin aatepojainen) voisi olla se, että halpatyövoima vie työpaikat ja pudottaa palkkatasoa.

> Itse en kääntäisi anti-sivistyksellisellistä maailmankatomusta viidakon lakien puolustamiseksi

Viittasin tähän esittämääsi mielipiteeseeseen: "Anti-sivistyksellinen maailmankatsomus, jota myös ”takaisin luontoon” -aatteeksi kutsun..."

> Jos anti-sivistyksellinen maailmankatsomus sinua nimenä aina vain häiritsee, niin kerro tälle asialle jokin parempi nimi

Käyttämäsi "takaisin luontoon" oli ainakin vähän parempi. En täysin ymmärtänyt, millaista aatetta tuolla tarkoitit (ilmeisesti kuitenkin jotain vähän erilaista kuiin "viidakon lakeja").

> Mitä anti-sivistyksellisessä maailmankatsomuksessa tai rotuopissa et ymmärrä?

Anti-sivistyksellisyys oli mielestäni huono termi siksi, että yhdistän sen valistusaikaan ja valistuksen vastustamiseen (tms.), mutta tätä et ilmeisestikään termillä tarkoittanut. Rotuopilla viittasin ajatuksiisi siitä (tai niistä saamaani käsitykseen), että eri roduilla olisi merkittävästi erilisia henkisiä ominaisuuksia, jotka johtaisivat jonkinlaisiin konflikteihin kulttuureiden välillä.

> Mitä tarkoitat kysymyksellä: et kai ole sanomassa, että tuollaista maahanmuuton vähentämiseen tähtäävää ajattelua tai mielipiteitä ei saisi olla? Haluatko kysyä, en kai yritä estää maahanmuuton vähentämiseen tähtäävää mielipiteiden esittämistä, vai en kai yritä saada omia näkemyksiäni läpi siten, että maahanmuutton vähentämiseen tähtäävä ajattelu vähenisi kohti nollaa, vai jotain muuta?

Näytit esittävän viittaamassani lauseessa "rajojen sulkemisen" kategorisen vääränä politiikkana. Ajattellin enemmän niin, että rajojen yli kulkevan ihmisvirran säätely eri tavoin on valtioiden normaalia politiikkaa. Rajojen täysi sulkeminen olisi tietenkin outoa.

> Kerropa mitä sinun mielestäsi tarkoittaa se, että joku ”suvakki” ei suvaitse suvaitsematonta, siis mitä siinä silloin tapahtuu.

Hahmotan tilanteen ongelmallisuuden niin, että jos molemmat laidat ovat ensimmäisenä ei-suvaitsemassa toistensa mielipiteitä, järkevä keskustelu voi tyrehtyä nopeastikin. "Suvakki" voisi esimerkiksi ajatella, että toisen laidan henkilöiden mielipiteet ovat jo lähtökohtaisesti niin vääriä, että heidän olisi syytä olla hiljaa, tai hedän puhettaan ei pitäisi sallia kaikilla foorumeilla. Kyse voi myös olla vain negatiivisista tunteista (ei-suvaitsemisesta / suvaitsemattomuudesta), ilman halua rajoittaa puheoikeutta. Taustalla voi olla myös ajatuksia siitä, että (muun "suvaitsemattomuuden" lisäksi) nuo henkilöt ovat voineet myös rajoittaa tai ajatella rajoittaa "suvakkipuolen" puhevapautta jollain tavoin.

> Entä mitä tarkoittaa se, että joku maahanmuuttokriittinen suvaitsee ”suvakkien” mielipiteitä, mitä siinä tapahtuu?

Jos joku ajattelee suvaitsevansa, hyvällä todennäköisyydellä kyse on jokinlaisesta "voltairelaisuudesta", johon kuuluu se, että myös toista mieltä olevien oikeutta sanoa sanottavansa halutaan kunnioittaa ja puolustaa. Ehkä "huudetaan omia välihuomautuksia väliin", mutta kuitenkin kunnioittaen sitä periaatetta, että toisella on oikeus tuoda (järjelliset tai järjettömät) mielipiteensä mukaan leskusteluun.

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi Vastaus kommenttiin #17

”Takaisin luontoon” -aatteella tarkoitan juuri sellisia perusteluja, joita blogitekstissäni käytin useasti. Niissä oikeutus mielipiteisiin haetaan ihmisluonnon, yhteiskunnan ja koko maailman ”luonnollisista” piirteistä. Ihmisen, yhteiskunnan ja koko maailman ajatellaan viimekädessä ja parhaiten toimivan samojen luononlakien mukaan kuin muu eläin- ja kasvikunta. 'Sivistys' tuli käsitteistööni sitä kautta, että näen niin sanotun sivistyksen kuoren suojaavan meitä meidän omalta luonnoltamme, omalta eläimeltämme, jota voidaan myös pedoksi kutsua. Tätä asiaa selitin sinulle jo toisessa keskustelussamme, kun sanoin, että meissä kaikissa asuu pieni natsi.

Rotuopin olet ehkä ymmärtänyt oikein, sillä tarkennuksella, että minä puhuin rodusta merkityksessä 'ihmisen alalaji' ja sinä puhuit rodusta merkityksessä 'etnisten ryhmien ulkonäkö'.

> Näytit esittävän viittaamassani lauseessa "rajojen sulkemisen" kategorisen vääränä politiikkana.
Rajojen sulkeminen on mielestäni väärää politiikkaa, jos ei nyt aivan kategorisesti väärää, niin väärää kuitenkin.

Suvaitseminen tarkoittaa sietämistä tai neutraalia suhtautumista johonkin asiaan. Silloin kun suvaitsen asiaa x, silloin siedän asiaa x ja silloin suhtaudun asiaan x neutraalisti. Suvaisemattomuus on jonkinlaista vastustamista. Silloin kun en suvaitse asiaa x, silloin vastustan sitä tavalla tai toisella. Suvaitsemattomuus voi kohdistua vain sellaisiin asioihin, jotka tulevat niin sanotusti toisen ihmisen reviirille. Sikäli kun joku ihminen vain ajattelee jotain pitäen sen omana tietonaan, tai jos ajatuksen ääneen lausuminen ei synnytä toisessa tunnetta, että tuolla mielipiteellä ollaan tulossa jollain tavalla säätämään minun maailmaani, niin silloin tähän ajatukseen tai mielipiteeseen ei kohdistu suvaitsemattomuutta.

Suvaitsemattomuus voi kohdistu mielipiteen esittäjään, ihmiseen. Tämä on huono tilanne, jos näin käy. Suvaitsemattomuus mielipiteen esittäjää kohtaan voi näkyä vaikka poistumisena paikalta kun mielipiteen esittäjä tulee paikalle, tai se voi näkyä henkilöön kohdistuvina herjauksina. Seuraavaksi suvaitsemattomuus voi kohdistua mielipiteen esittämiseen. Arkisissa tilanteissa joku saattaa yrittää hiljentää toisen vaikka päälle puhumalla. Laajemmin katsottuna on kysymys sananvapauden rajoista. Sikäli kun sananvapaus ei ole täydellistä, kaiken sallivaa, sikäli tietynlaisten mielipiteiden esittämisiin kohdistetaan suvaitsemattomuutta, eli niiden esittämistä yritetään estää jollain tavalla. Seuraavaksi suvaitsemattomuus voi kohdistua julki tuotuun mielipiteeseen itseensä ja mielipiteen täytäntöönpanoon (tai sen konkretisoitumiseen). Jos mielipide konkretisoituu toiminnaksi, on ymmärrettävää, että siihen toimintaan voi kohdistua suvaitsemattomuutta, siis sillä edellytyksellä, että toiminta tulee toisten ihmisten reviirille. Jos mielipiteeni on, että makea on minusta parempaa kuin suolainen, näkyy tämän mielipiteen konkretisoituminen siinä, että syön tilaisuuden tullen mieluummin makeaa kuin suolaista. Tämä toiminta ei tule kenenkään reviirille, joten siihen ei kohdistu suvaitsemattomuutta (ainakaan pääsääntöisesti). Jos taas mielipiteeni on, että arvonlisäveroa tulee nostaa, tulee se täytäntöönpanon myötä toisten ihmisten reviirille, joten siihen saattaa kohdistua suvaitsemattomuutta.

Nyt mielenkiintoinen kysymys on, jos tarkastelun ulkopuolelle jätetään mielipiteen esittäjään, mielipiteen esittämiseen ja mielipiteen täytäntöönpaanoon kohdistuva suvaitsemattomuus, mitä tarkoittaa itse mielipiteeseen kohdistettu suvaitsemattomuus. Sinä väitit, että maahanmuuttokriitikot kyllä suvaitsevat suvakkien mielipiteitä, mutta pitävät niitä vain huonoina. Onko mahdollista pitää mielipidettä huonona ja silti suvaita sitä? On jos mielipide pysyy henkilökohtaisissa asioissa, kuten pidän enemmän makeasta kuin suolaisesta. Joku voi ajatella, että mielipide on huono, makea on haitallisempaa kuin suolainen, eikä edes niin hyvää, mutta ei ole järkeä olla suvaitsematta mielipidettä eli vastustaa jonkun makean syöntiä. Mitä enemmän henkilökohtaisista asioista siirrytään kohti poliittisia mielipiteitä, eli mitä enemmän mielipiteen täytäntöönpano tulisi omalle reviirille, sitä vähemmän mielekästä on ajatella mielipiteen hyvyyden tai huonouden ja mielipiteen suvaitsemisen olevan eri asia. Julki tuotua mielipidettä arvioidaan siitä näkökulmasta, miten suhtaudutaan mielipiteen mahdolliseen täytäntöönpanoon. Vain siitä näkökulmasta mielipide voi olla huono tai hyvä. Jos mielipide nähdään huonona, sitä vastustetaan tavalla tai toisella, eli sitä ei suvaita. Jos voisimme olla varmoja, että mikään mielipide ei koskaan konkretisoidu, ei koskaan tule täytäntöön pannuksi, voisimme kaikki suhtautua kaikkiin mielipiteisiin suvaitsevasti, mielipide olisi vain kirjoitettua tekstiä tai äänen lausuttuja sanoja.

Mitä tulee mielipiteen esittämisen suvaitsemiseen, olisin itse valmis hyväksymään keskusteluissa kaikki mielipiteet – vaikka holokaustin kieltämisen tai mitä näitä kiellettyjä mielipiteitä onkaan – sillä ehdolla että keskustelu on asiallista ja pysyy asiassa. Mutta on myös huomattava, että kaikki puhe ei ole keskustelua, vaikka usein se voidaan sellaiseksi tulkita. On myös yksisuuntaista puhetta, julistamista, agitaatiota, johon ei odoteta vastauksia, ei ainakaan kriittisiä vastauksia. Suurin osa kaikesta puheesta on muuta kuin älyllistä keskustelua, joten täydellinen sananvapaus sopii hyvin vain hyvin harvoihin tilanteisiin.

Jos sitten mennään takaisin esittäämääni natsi-vertaukseen – jota et selvästikään ymmärtänyt, koska vastauksessasi puhuit vain mielipiteiden molemminpuolisesta suvaitsevaisuudesta ja epäasiallisen keskustelutyylin vastustamisesta – niin ei ole mielekästä ajatella, että joku ei suvaitsisi natsien juutalaisiin kohdistamien suvaisemattomien mielipiteiden konkretisoitumista (siis ei suvaitsisi toimintaa, vaikkapa juutalaisten kaasuttamistaan tai sulkemista leirille), mutta kyllä suvaitsisi natsien juutalaisiin kohdistamia suvaitsemattomia mielipiteitä itsessään (pitäen niitä vain huonoina). Tällaisiin mielipiteisiin, jotka menevät jo ihmisoikeusloukkausten puolelle, suvaitsemattomuuden kohde laajenee itse mielipiteestä ja sen täytäntöönpanosta mielipiteen esittämiseen, (ehkä joskus jopa mielipiteen esittäjäänkin).

Muotoilen edellisen vielä uudemman kerran: Jos jonkun mielipide on, että juutalaiset on hävitettävä, niin ei ole mielekästä tuomita juutalaisten hävittäminen, mutta suvaita itse juutalaisten hävittämiseen tähtäävä mielipide. Juutalaisten hävittämisen vastustaminen on kyseisen mielipiteen vastustamista eli sen ei-suvaitsemista. Mielipiteen esittämistä voidaan suvaita, vaikka mielipidettä itseään ei suvaittaisikaan, mutta näin ihmisarvon vastaisen mielipiteen ollessa kyseessä on perusteltua olla suvaitsematta mielipiteen esittämistäkin.

Kysyin sinulta mitä tarkoittaa, että joku ”suvakki” ei suvaitse suvaitsematonta, ja mitä tarkoittaa, että joku maahanmuuttokriittinen suvaitsee ”suvakkien” mielipiteitä. Vastauksistasi päätellen käytät eri kriteerejä suvaitsemiselle riippuen siitä kummalta puolen asiaa selität. Ollakseen suvaitsevaisia ”suvakkien” ei saisi ajatella toisen laidan (eli vastakkaisen poliittisen mielipiteen omaavien) henkilöiden mielipiteiden olevan jo lähtökohtaisesti niin vääriä, että heidän olisi syytä olla hiljaa. ”Suvakkien” ei myöskään saisi tuntea negatiivisia tunteita toisen laidan henkilöitä kohtaan, eikä ajatella heidän rajoittaneen ”suvakkien” puhevapautta. Sen sijaan ”maahanmuuttokriittisten” suvaitsevaisuuteen riittää se, että he eivät estä vastapuolta puhumasta, ja lisäksi he voivat huudella välihuomautuksia suvaitsevaisuuden siitä kärsimättä.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #18

> Suvaitsemattomuus mielipiteen esittäjää kohtaan voi näkyä vaikka poistumisena paikalta kun mielipiteen esittäjä tulee paikalle, tai se voi näkyä henkilöön kohdistuvina herjauksina.

Tuo kuulosti asialliselta. Voi olla passiivisesti suvaitsematon tai aktiivisesti suvaitsematon.

> Onko mahdollista pitää mielipidettä huonona ja silti suvaita sitä?

Tuossa kohdassa kyse on kai mielipiteen _esittämisen_ suvaitsemisesta (ehkä jopa siihen kannustamisesta, keskustelun mahdollistamiseksi).

> Jos mielipide nähdään huonona, sitä vastustetaan tavalla tai toisella, eli sitä ei suvaita.

Näen eri mieltä olemisen ja sen, että ei suvaitse jotain mielipidettä, kuitenkin eri asioina. Voi siis suvaita toisen poikkeavia mielipiteitä (ja niiden esittämistä), vaikka onkin itse asiasta (ehkä jyrkästikin) eri mieltä.

> Mutta on myös huomattava, että kaikki puhe ei ole keskustelua, vaikka usein se voidaan sellaiseksi tulkita.

Noissa tilanteissa helpointa on kai vetäytyä keskustelusta (joko suvaitsemattomuudesta, tai suvaiten, mutta muista syistä vältellen).

> Suurin osa kaikesta puheesta on muuta kuin älyllistä keskustelua, joten täydellinen sananvapaus sopii hyvin vain hyvin harvoihin tilanteisiin.

Sananvapaus vallitsee, kunnes rikotaan jotain lakia. Epä-älyllinenkin keskustelu kuuluu siis vankasti sananvapauden piiriin.

> Tällaisiin mielipiteisiin, jotka menevät jo ihmisoikeusloukkausten puolelle ...

Sanoisin lyhyesti, että useimmmat perinteisesti ajattelevat ihmiset eivät suvaitse lakien rikkomista tai rikkomiseen kannustamista. Voi suvaita milelipiteen esittämistä, esim. "kunnianloukkaukset sallittava", mutta ei kunnianloukkaukseen kannustamista.

> Suvakkien” ei myöskään saisi tuntea negatiivisia tunteita ...

Suvaitsevuuden ja suvaitsemattomuuden raja kulkee ehkä siinä, missä ryhdytään paheksumaan ääneen sitä, että toinen ilmaiseen mielipiteensä (kun syntyy mielikuva siitä, että toisen olisi parempi pitää kelvottomat mielipiteensä poissa julkisuudesta).

Tässä kohdassa, ja samoin kriteerein, maahanmuuttokriittiset ovat ehkä "suvakkeja" suvaitsevampia.

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi Vastaus kommenttiin #19

Eri mieltä olemisen ja sen, että ei suvaitse jotain mielipidettä, on mielekästä erottaa silloin, kun mielipiteessä kyse on esittäjän henkilökohtaisista asioista. Mitä enemmän mielipide politisoituu eli pyrkii vaikuttamaan muiden ihmisten asioihin, sitä vähemmän niitä on mielekästä erottaa. Mitä huonompana poliittista mielipidettä pitää, sitä vähemmän mielipidettä itsessään suvaitsee. Paitsi sellaisen poikkeuksen kyllä keksin, että jos mielipiteen täytäntöönpano vaikuttaa ryhmään A, mutta ei ryhmään B, niin ryhmässä B voidaan ajatella mielipiteen olevan huono, mutta he suvaitsevat sitä silti. Eli vaikka mielipide toteutuessaan vaikuttaisi huonolla tavalla ryhmään A, niin silti ryhmä B suvaitsee sitä. Tässä tapauksessa suvaitsevaisuus ei ole mikään hyve, vaan vain ilmaisu ryhmän B välinpitämättömyydestä ryhmää A kohtaan. Kerropa jokin esimerkki tilanteesta, jossa joku on jyrkästi eri mieltä toisen kanssa, mutta suvaitsee tätä vastakkaista mielipidettä sinänsä ja niin, ettei ole kyse vain mielipiteen esittämisen suvaitsemisesta.

Täydellinen sananvapaus ei vallitse ainakaan Suomessa, mutta se taas ei ole ristiriidassa sen kanssa, että sananvapaus vallitsee, kunnes rikotaan jotain lakia. Tosin en ole varma sallittaisiinko Suomessa kaikkien mielipiteiden esittämiset jossain tarpeeksi älyllisessä keskustelussa, vai eikö sallittaisi. Kuten kerroin, itse olisin valmis hyväksymään ihan kaikkien mielipiteiden esittämisen, kunhan olisi kyse keskustelusta ja riittävän älyllisestä keskustelusta. Yksisuuntainen puhe ei ole keskustelua, eikä kukaan voi silloin keskustelusta vetäytyäkään. Riittävän älykkäät ja asiaan paneutumaan ehtivät ihmiset voivat kritisoida yksisuuntaisen puheen sisältöä tai sulkea siltä korvansa, mutta ne muut ottavat sen puheen vastaan ja omaksuvat sen sisällön. Siksi sananvapauden ei tule ollakaan täydellistä. Olethan itsekin sitä mieltä, että useimmat perinteisesti ajattelevat ihmiset eivät suvaitse lakien rikkomista tai rikkomiseen kannustamista. Lain rikkominen ei sinänsä ole mielipide, mutta lain rikkomiseen kannustaminen on.

En ota kantaa, tulisiko kunnianloukkaukset sallia, mutta se, että joku on sitä mieltä, että kunnianloukkaukset olisi sallittava, mutta kunnianloukkauksiin kannustamista ei tulisi sallia, on ristiriitaista. Mielipiteen esittäjä olisi siis sitä mieltä, että sikäli kun joku loukkaa jonkun kunniaa, ei tätä kunnian loukkaajaa tulisi rangaista, mutta kunnianloukkaukseen kannustajaa tulisi rangaista jollain tavalla. Kunnianloukkausten salliminenhan on itsessään eräänlaista kannustamista kunnianloukkauksiin. Olisiko mielekästä ajatella, että kiusata saisi, mutta ei kannustaa kiusaamiseen, vihapuhetta saisi esittää, mutta ei kannustaa vihapuheeseen, ihmistä saisi uhkailla, mutta ei kannustaa jonkun uhkailuun? Minusta nämä tämän kaltaiset vaatimukset, että mitä tahansa pitäisi saada sanoa kunhan ei kannusta minkä tahansa sanomiseen, ovat vain sananvapauden ideaalia keppihevosenaan käyttävien oikeistoryhmien yritys saada oikeutus rasististen tai köyhiä aliarvioivien mielipiteidensä esittämiseen.

Maahanmuuttoa työkseen tutkivat sekä asiasta kirjoittavat journalistit saavat vihapostia maahanmuuttokriitikoilta, joten en edelleenkään näe miten he olisivat ”suvakkeja” suvaitsevampia.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #20

> Mitä enemmän mielipide politisoituu eli pyrkii vaikuttamaan muiden ihmisten asioihin, sitä vähemmän niitä on mielekästä erottaa.

Minusta politiikassakin voi olla toisten kanssa eri mieltä (kunnioittaen, suvaiten) olematta suvaitsematon.

> Kerropa jokin esimerkki tilanteesta, jossa joku on jyrkästi eri mieltä toisen kanssa, mutta suvaitsee tätä vastakkaista mielipidettä sinänsä ja niin, ettei ole kyse vain mielipiteen esittämisen suvaitsemisesta.

"Voltairelainen" maahanmuuttokriittinen Kansanedustaja voisi tyytyä (toisia edustajia paheksumatta) Suomen kiintiöpakolaisten määrän lievään kasvattamiseen (enemmistöpäätöksellä), vaikka olisikin itse sitä mieltä, että kiintiöitä tulisi leikata.

> Tosin en ole varma sallittaisiinko Suomessa kaikkien mielipiteiden esittämiset jossain tarpeeksi älyllisessä keskustelussa, vai eikö sallittaisi.

Millaisessa tilanteessa ei sallittaisi kaikkia keskusteltuun asiaan selvästi liittyviä mielipiteitä? (oletetaan lisäksi, että keskustelu on yleinen, eikä esimerkiksi jonkin aatesuunnan sisäinen) Ja kuka ei sallisi?

> kunnialoukkaukset

Kun puhuin mielipiteestä "kunnianloukkaukset sallittava", oletin, että sallimisen jälkeen (kun lakia on muutettu) puhuja oletti myös kannustamisen muuttuvan sallituksi (koska kyse ei olisi enää rikokseen yllyttämisestä).

> Maahanmuuttoa työkseen tutkivat sekä asiasta kirjoittavat journalistit saavat vihapostia maahanmuuttokriitikoilta, joten en edelleenkään näe miten he olisivat ”suvakkeja” suvaitsevampia.

En tiedä millaista kuraa kukakin vastaanottaa ja keneltä. Yksi suvaitsemattomuus ei neutraloi toisia suvaitsemattomuuksia. Tyypillistä maahanmuuttokriittisen vastaanottamaa suvaitsemattomuutta voisi olla se, että joku katsoo oikeudekseen "olla suvaitsematta suvaitsemattomia".

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi Vastaus kommenttiin #21

Voltairelainen kansanedustaja kuitenkin luultavasti vastustaisi (ei-suvaitsisi) kiintiöpakolaisten määrän kasvattamista ennen kuin enemmistöpäätös on lyöty lukkoon. Tyytyminen enemmistöpäätökseen saattaisikin olla väliaikaista, vain voimien keräämistä seuraavaa koitosta varten, jossa tilanteen voisi muuttaa ja kiintiöitä leikata. Jos kuitenkin voltairelainen kansanedustaja tyytyy lopullisesti kiintiöiden kasvattamiseen, hän ei varmaankaan ole koskaan kovin huonona kiintiöiden kasvattamista pitänyt, ei siis ole ollut jyrkästi toisten kanssa eri mieltä.

Olen samaa mieltä siitä, että voi pitää poliittisista mielipidettä sinänsä huonona ja silti suvaita sitä, mutta vain, jos sitä ei pidä kovin huonona. Suvaitsemattomuus on yhtä kuin vastustaminen, ja on ristiriitaista ajatella, että joku pitäisi jotain poliittista mielipidettä hyvin huonona eikä silti vastustaisi sitä. Tai voihan sellainen tilanne teoriassa olla, että mielipide toteutuessaan johtaisi ikävään lopputulokseen, mutta joku katsoisi tämän ikävyyden olevan hänelle itsellensä aivan oikein. Näinhän ”maahanmuuttokriitikot” toisinaan väittää ”suvakkien” ajattelevan: valkoinen mies on syyllinen kaikkeen pahaan, joten on oikein, että me valkoiset miehet kärsimme maahanmuuttajien ikeen alla.

Sanottakoon vielä se, että jos suvaitsevaisuudessa jotain hienoa on, löytyy sen hienous vain silloin kun suvaitaan jotain, mitä ei ole aivan helppoa suvaita, eli kun suvaitsee jotain mitä pitää vähän huonona. Että sikäli kyllä tuo huonon mielipiteen suvaitseminen pätee, mutta nyt ollaan puhuttu aattellisten ääripäiden keskinäisestä suvaitsemisesta ja juutalaisvastaisten mielipiteiden suvaitsemisesta. Mitä huonompana poliittista mielipidettä pitää, sitä enemmän sitä vastustaa, eli sitä enemmän sitä ei suvaitse.

> Millaisessa tilanteessa ei sallittaisi kaikkia keskusteltuun asiaan selvästi liittyviä mielipiteitä?
Suomessakin on omat sananvapauden rajansa

Jos et tiedä millaista kuraa kukakin maahanmuuttokriitikoilta tai suvakeilta vastaanottaa, niin mihin perustuu käsityksesi maahanmuuttokriitikoiden suvakeita suuremmasta suvaitsevaisuudesta? Kävimme jo läpi sen, mitä tarkoitat ilmaisulla ”olla suvaitsematta suvaitsemattomia”, ja totesin, että käytät ristitiitaisia kriteerejä riippuen miltä suunnalta asiaa selität.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #22

> Voltairelainen kansanedustaja kuitenkin luultavasti vastustaisi (ei-suvaitsisi) ...

Oletukseni oli se, että kunnon voltairelainen suvaitsee muita mielipiteitä, vaikka vastustaakin niiden sisältöä. Voltairelainen voi silti edistää omaa näkökulmaansa sekä ennen että jälkeen päätöksenteon.

> Olen samaa mieltä siitä, että voi pitää poliittisista mielipidettä sinänsä huonona ja silti suvaita sitä, mutta vain, jos sitä ei pidä kovin huonona.

Olin oikeastaan hieman eri mieltä. Voltairelainen kansanedustaja voisi suvaita kaikkien muiden mielipiteitä, vaikka pitäisikin niitä erittäin huonoina.

> Suvaitsemattomuus on yhtä kuin vastustaminen,

Minulle suvaitsemattumuus ei tarkoita pelkkää vastustamista, vaan myös jonkinlaista halua tuomita, kieltää tai estää toisen mielipide.

> Suomessakin on omat sananvapauden rajansa

Artikkeli viittasi näköjään Suomen lakeihin. Niistä ei yleensä käytetä termiä "ei suvaita", vaan yleisemmin ehkä "on lain vastaista". Voi myös sanoa, että sananvapaus on voimassa myös silloin, kun sanoo jotain lain vastaista. Tuollaisesta sananvapauden käytämisestä tulee vain tiettyjä seuraamuksia.

> Jos et tiedä millaista kuraa kukakin maahanmuuttokriitikoilta tai suvakeilta vastaanottaa, niin mihin perustuu käsityksesi maahanmuuttokriitikoiden suvakeita suuremmasta suvaitsevaisuudesta? Kävimme jo läpi sen, mitä tarkoitat ilmaisulla ”olla suvaitsematta suvaitsemattomia”, ja totesin, että käytät ristitiitaisia kriteerejä riippuen miltä suunnalta asiaa selität.

Pyysit selitystä, ja annoin selityksen, mutta et hyväksy selitystä, vaan pyydät jotain muuta selitystä. Antaisin mielelläni saman selityksen kuin edelliselläkin kerralla. Jos siinä oli jotain epäselvää, niin voin tarkentaa.

Näköjään jäljellä olevat keskusteluaiheet liittyvät pitkälti siihen, mitä kumpikin takoittaa termillä "suvaita". Jos mielestäsi eroa yhä on, ehkä voimme sopia siitä, että tarkoitamme tuolla termillä vähän eri asioita.

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi Vastaus kommenttiin #23

Tarkennustahan olen tässä koko ajan hakenut tuohon väitteeseesi, että maahanmuuttokriitikot ovat suvakeita suvaitsevampia.

Jos sinulle suvaitsemattumuus ei tarkoita pelkkää vastustamista, vaan myös jonkinlaista halua tuomita, kieltää tai estää toisen mielipide, niin kerropa mitä mielipiteen pelkkään vastustamiseen tulee lisätä, jotta se muuttuu haluksi tuomita, kieltää tai estää toisen mielipide itsessään.

Sananvapauden käyttämisestä lain vastaisesti tulee tiettyjä seuraamuksia, mutta niiden seuraamusten tavoitteena on tuomita, kieltää ja estää vastaavien lakia rikkovien mielipiteiden esittäminen vastaisuudessa, joten eikö se silloin sinunkin määritelmiesi mukaan ole suvaitsemattomuutta/sallimattomuutta?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #25

> Sananvapauden käyttämisestä lain vastaisesti tulee tiettyjä seuraamuksia, mutta niiden seuraamusten tavoitteena on tuomita, kieltää ja estää vastaavien lakia rikkovien mielipiteiden esittäminen vastaisuudessa, joten eikö se silloin sinunkin määritelmiesi mukaan ole suvaitsemattomuutta/sallimattomuutta?

Kai valtioistakin, ja niiden laeista voist käyttää tuollaisia sanontoja, jos ne haluttaisiin esittää inhimillisen kaltaisina olentoina. Tapana on kuitenkin käyttää toisia ilmaisuja. Olisi ehkä hieman outioa sanoa esimerkiksi, että valtio on suvaitsematon, jos ei salli murhia.

Toimituksen poiminnat