Markus Raitolampi

Jari Ehrnrooth ja vihan lietsonta

Jari Ehrnrooth, sinä lietsot Ylen kolumnissasi vaarallista vihaa ja vastakkain asettelua. Vaadit, että meidän pitäisi vihata enemmän pahuutta, toisin sanoen islamia. Väität raamatun olevan yksi syy sille että, ei enää osata vihata pahuutta. Kun kaikki ovat pahoja, perisyntisiä, ketään ei voida tuomita erityisen pahana. Sinun mielestäsi se, että evankelisluterilainen kirkko ei lietso vihaa muslimeita kohtaan, on rinnastettavissa siihen, että Isisin raiskaamat uhrit rakastaisivat sadistisia raiskaajiaan. Tämä on aika kovaa kieltä. Paljon vähemmästäkin on Suomessa jaettu tuomioita kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Ei, en silti toivo sinulle tuomiota kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Parempi on, että joudut vastaamaan sanoistasi, etkä pääse marttyyrin viitan alle suojaan meuhkaamaan, kuinka ne suvakit palvelevat pahaa ja hiljentävät kaiken kriittisen ajattelun. Mielenkiintoista on myös se, että aluksi tuomitset vanhan autoritäärisen kristillisyyden samana pahuutena kuin islamin, kommunismin ja natsismin, mutta myöhemmin näet sen saman vanhan autoritäärisen kristillisyyden parempana kuin nykyisen kristillisyyden, koska siinä vielä uskottiin paholaiseen (ja siten osattiin vihata ja tuomita sielunvihollisen saastuttamia ihmisiä).

Sanot että ”terroristisen pahuuden äärellä on siis syytä olla tarkkana, ennen kuin ryhtyy leikkimään ylenpalttista anteeksiantajaa”. Kuka on ollut terrorismin tai jihadismin suhteen ylenpalttinen tai edes yhtään minkäänlainen anteeksiantaja? Kerrotko Jari sen, niin minäkin häntä nuhtelen. Kyllähän minä silti sen vastauksen jo tiedän sen perusteella, mitä olet kirjoittanut. Ylenpalttisia anteeksiantajia ovat kaikki ne, jotka eivät silmät leimuten lietso vihaa muslimeja kohtaan.

Sanot: ”Kaikki islamilaiset eivät ole jihadisteja, mutta kaikki jihadistit ovat islamilaisia. Siten islamin oppi- ja aatejärjestelmä on osasyyllinen innoittamaansa terrorismiin.” Eli samalla logiikalla kaikki demokratian kannattajat ovat syyllisiä Irakin sotaan, sillä vaikka kaikki länsimaiset demokratian kannattajat eivät sodikaan Irakissa, kaikki Irakissa sotivat länsimaalaiset ovat demokratian kannattajia. Siten demokratia on se oppi- ja aatejärjestelmä, joka on osasyyllinen demokratian nimissä käytyihin sotiin.

Jos me sitten hyväksytään sinun näkemyksesi, että islam on pahuutta, niin mitä sinä Jari ehdotat meidän tekevän? Sylkäistäänkö jokaista muslimia päin? Huudetaanko heille, että ettekö te paskiaiset ymmärrä olevanne pahan palvelijoita? Käydäänkö pahoinpitelemässä? Poltetaanko koraaneja? Suljetaanko Euroopan rajat vain muslimeilta? Lähdetäänkö pommittamaan muslimimaita? Älä vain Jari ala saivartelemaan sillä, että kukaan ei ole käskenyt aktiiviseen toimintaan, että pelkkä puhe riittää. Eihän tässä riitä se, että me kaikki presidentistä ja piispoista tavalliseen kadunmieheen sanomme yhteen ääneen, että ”islam on paha”, että ”on vain kahdenlaisia muslimeja, niitä jotka ovat syyllistyneet terrorismiin, ja niitä jotka eivät vielä ole syyllistyneet terrorismiin”, ja että ”muslimien suhde ei-muslimeihin on sama kuin sadistisen raiskaajan suhde viattomaan uhriinsa”. Eihän pelkkä puhe riitä, kun katsotaan asioita sinun näkökulmastasi. Näitä sanoja käytettäisiin vain toiminnan aktivoimiseen, mutta minkälaisen toiminnan?

Sinun mukaasi ”jokainen peruskouluhistorian suorittanut tietää, että henkinen ja fyysinen väkivalta nimenomaan on kuulunut kaikkiin järjestäytyneisiin uskontoihin.” Jari, henkinen ja fyysinen väkivalta on kuulunut kautta historian myös perheisiin ja nuorisijengeihin ja nationalismiin ja imperialismiin, ja se on kuulunut yleensäkin kaikenlaisiin ihmisyhteisöihin. Tämä yleisyys ei tietenkään tarkoita, että se olisi jotenkin hyväksyttävää. Aiemassa kolumnissasi väität että jihadistien harjoittaman ”terrorismin juurisyyt eivät ole ilmastonmuutoksessa, sosiaalisessa epäoikeudenmukaisuudessa tai lähi-idän konfliktissa”, vaan ovat nimenomaan islamissa, siis uskonnossa itsessään. Minä olen tästä eri mieltä. Isis on noussut valtaan juuri lähi-idän konfliktin takia. Me länsimaalaiset ”äänestämme” joka kauppareissulla lähi-idän konfliktin puolesta. Jotta me länsimaalaiset voimme elää nykyisen kaltaisessa materiaalisessa hyvinvoinnissa, tarvitaan siihen halpaa öljyä, ja öljyn vuoksi länsimaat ovat käyneet Lähi-idässä sotia monta vuosikymmentä. Kyllä jihadistit tarvitsevat myös uskontoa, mutta se ei ole terrorismin juurisyy. Sota ja terrorismi vaativat lähes aina jonkin yhteisöllisyyttä korostavan aatteen, vaikka se ei milloinkaan ole juurisyy.

Väkivalta voidaan oikeuttaa lähes millä tahansa perusteella. Mikä tahansa ideologia tai uskonto voi päätyä oikeuttamaan sotaa tai muuta väkivaltaa. Silti kaikki maailmankatsomukset eivät ole yhtä alttiita väkivallan käyttöön, kuten jo aiemmin blogissani kirjoitin. Sellaiset maailmankatsomukset, joissa maailman parantaminen tai minkä tahansa yhteisön edun ajaminen vaatii ihmisten jakamista hyviin ja pahoihin, hyödyllisiin ja hyödyttömiin, ovat erityisessä vaarassa ajautua väkivallan käyttöön. Yleisimmin tällaisia aatteita ovat olleet eri uskonnot ja nationalismi, mutta se voi olla mikä tahansa oman yhteisön etua korostava aate. Helpoimmin oman yhteisön etua korostava aate löytyy yhteisen vihollisen kautta, juuri sillä tavoin, kun sinä lietsot vihaa meidän yhteistä vihollista islamilaista maailmaa kohtaan.

Kyllä, myös tietyistä poliittisen islamin opeista tämä ongelmallinen näkemys löytyy, mutta on vaarallista populismia leimata koko islamilainen maailma, 1,7 miljardia ihmistä potentiaalisiksi murhaajiksi ja vapauden ystävän vihollisiksi. Sinun oma maailmankatsomuksesi sisältää tämän saman ongelmallisen näkemyksen: Maailma tulee paremmaksi kunhan ymmärrämme vihata muslimeja. Minulle itselleni kyllä kävisi ateistinen maailma ihan mieluusti, mutta on vain tosi asia, että uskonnot merkitsevät monille ihmisille hyvin paljon.

Jokainen ryhmä tuntee empatiaa eniten omaa ryhmäänsä kohtaan. Kristityn aivoissa tietty alue aktivoituu voimakkaammin silloin, kun hän näkee toista kristittyä satutettavan, verrattuna siihen, kun hän näkee ei-kristittyä satutettavan. Sama pätee kaikkiin muihinkin uskontoihin, mutta jännää on se, että se pätee myös ateisteihin. Myös ateisti tuntee suurinta empatiaa toista ateistia kohtaan. Uskonnot eivät siis sinänsä ole sen väkivaltaisempia kuin muutkaan ryhmän sisäistä yhteisöllisyyttä painottavat maailmankatsomukset.

Koska tahallinen ja tahaton väärin ymmärtäminen on yleensä sääntö eikä poikkeus, niin haluan painottaa vielä sitä, että islamissa on minunkin mielestäni paljon kritisoitavaa. Islamissa on hyvin epätasa-arvoisia näkemyksiä. Islam-kritiikkiä olisi tärkeää saada lisää julkisuuteen, mutta sellaista islam-kritiikkiä, joka ei ole uskontokritiikiksi verhottua rasismia ja äärioikeistolaista vihan lietsontaa. On harmillista, että nyt islam-kritiikki on jätetty kokonaan äärioikeiston pelikentäksi. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen, olisi tarpeellista käydä laajaa keskustelua yhteisistä pelisäännöistä, esimerkiksi siitä, mitä kaikkea Suomessa saa uskonnonvapauden nimissä sanoa ja tehdä. Eli et sinä kokonaan mielestäni väärässä ole. Hyvin toimivaan vihan lietsontaan kuuluu sopiva määrä aiheellista kritiikkiä, samoin kuin hyvin toimivaan valheeseen kuuluu sopiva määrä totuutta, joka voidaan aina silloin nostaa esille, kun joku tuomitsee väitteen valheena.

Vihassasi huiskit varmuuden vuoksi vähän joka suuntaan. Yhtäältä paheksut sitä, että ihmiset pitävät kaikkia ihmisiä pahoina, mutta toisaalta paheksut sitä, että ihmiset pitävät kaikkia ihmisiä hyvinä, jolloin ei myöskään ketään voida tuomita pahana. Esität, että on evoluution väärinymmärrystä nähdä ihmisyys lähtökohtaisesti hyvänä, mikä sitten johtaa siihen, ettei pahuutta tuomita. Minulla on ollut kuitenkin sellainen käsitys, että juuri siellä suunnassa poliittista karttaa missä sinäkin liikut, ihmisyys nähdään hyvänä. Siis nähdään hyvänä siinä merkityksessä, että luonnollisuus on yhtä kuin hyvä. Kun ihminen seuraa omaa sisäistä ääntään, omia viettejään, on se luonnollista ja siten myös hyvää riippumatta siitä, mihin nuo luonnolliset vietit ihmistä ohjaa. Kaikki ulkoinen sivistys (ainakin sellainen, joka ei palvele oman edun tavoittelua) nähdään ihmisluonnolle vieraana ja siten haitallisena.

Jäin miettimään, miten esittämäsi ihmiskuva, jossa lapsesta voidaan muokata ”yhtä hyvin myötätuntoinen oikeudenmukaisuuden vaalija kuin toisia ihmisiä surutta surmaava lapsisoturi” sopii yhteen minun esittämäni väitteen kanssa, että juuri sinä aatetovereinesi pidät ihmistä lähtökohtaisesti hyvänä. Selitykseni on, että sinulle ihmiset ovat joko hyviä tai pahoja. Suurin osa lapsista, jotka syntymässään eivät ole sen enempää hyviä kuin pahojakaan, kasvatetaan hyvien ihmisten toimesta hyviksi ihmisiksi. Aikuisena heidän ihmisyytensä on siis hyvä. Juuri tähän ryhmään viittasin esittäessäni, että sinun aatetoverisi pitävät ihmistä (siis itseänsä) lähtökohtaisesti hyvänä. Sitten on niitä lapsia, jotka pahojen ihmisten toimesta kasvatetaan pahoiksi. Heidän ihmisyytensä on aikuisena paha. Lisäksi sinun ihmiskuvaasi näyttää kuuluvan, että hyvien ihmisten hyvyys tulee esille juuri pahojen ihmisten vihaamisena. Tämän ihmiskäsityksen esität luonnollisena evoluution tuotteena ja tieteen todistamana faktana (mitä se tietenkään ei ole). Se, että esität evoluution perusteluna ihmiskuvalle, jossa me olemme hyviä ja nuo toiset pahoja, osuu kiehtovalla tavalla yksiin sen käsityksen kanssa, mikä minulla on ollut (ääri-)oikeistolaisesta ajattelusta.

Siinä missä sinulle ihminen on lapsena neutraali, kunnes hänet kasvatetaan joko hyväksi tai pahaksi, on minulle kaikki ihmiset samaan aikaan hyviä ja pahoja. Ei niin suurta sankaria, etteikö toiselta puolelta roisto, eikä niin suurta roistoa, etteikö hänessäkin jotain sankarillista. Minun näkemykseni ihmisluonnosta eli ihmisyydestä on, että lähtökohtaisesti se on kaikille ihmisille samanlainen, mutta siihen sisältyy pahuus ja hyvyys. Hyvyyden ja pahuuden välillä on jännite ja ne käyvät alituista kamppailua ihmisen sisällä. Minusta meissä jokaisessa asuu ”pieni natsi” tai ”pieni peto”, miten sitä haluaakaan kutsua. Se ei silti tarkoita, että me kaikki olisimme yhtä pahoja tai yhtä hyviä, vaan oleellista on, kuka meistä ruokkii omaa sisäistä ”natsiaan”. Tämä sisäinen peto on yleensä piilossa sivistyksen kuoren alla. Mielessäni näen sen ”kananmunana”, jonka sisällä kuoren alla asuu peto. Kananmunan kuorta ei kuitenkaan tarvitse kovin paljoa koputella, kun se jo alkaa särkyä ja pieniä paloja siitä murentua. Samoin sivistyksen kuori särkyy helposti ja paljastaa sisäisen pedon. Siksi sivistyksen kuorta on syytä suojella kolhuilta. Juuri sellaiset puheet, joita sinä kolumnissasi viljelet, ovat sivistyksen kuoren kolhimista, oman sisäisen natsin ruokkimista. Tietyissä porukoissa tämä sivistyksen kuoren suojeleminen tulkitaan itsesensuurina ja sitä vastustetaan. Eräänlaista itsesensuuria se onkin, tai ehkä paremmin voisi sanoa itsekritiikkiä, mutta se on itsesensuuria positiivisessa mielessä. Se on sitä, että ei mennä omien ennakkoluulojen ja viettien mukana, ei spontaanisti päästetä tunteita valloilleen sellaisissa asioissa, joissa on syytä toimia harkiten. Oma luonnollinen ihmisyys ei ole luonnollisuudestaan huolimatta hyvä, vaan sitä on syytä sivistää ja parantaa, kohottaa pois eläimellisyydestä

Olen sitä mieltä, että maailmassa ei ole pahuutta siksi, että ihminen haluaa olla paha, vaan koska ihminen haluaa olla niin äärimmäisen hyvä. Jos joku sanoo olevansa paha ihminen, niin hän luultavasti on aika hyvä ihminen. Pahuuden näkeminen itsessään ja sen tunnustaminen vaativat hyvin korkeaa moraalia. Sen sijaan, jos joku sanoo olevansa hyvä ihminen ja aina horjumattomasti hyvän puolella pahaa vastaan, niin silloin olisi syytä hälytyskellojen soida. Siinä saattaa olla ihminen, joka kirkasotsaisella innolla kastelee kansanmurhan siementä. Sodilla ja terrorismilla on aina jalo tarkoitus, aina ollaan jonkun hyvän puolella pahaa vastaan. En sano, että sinun vihan lietsontasi johtaisi kansanmurhaan, mutta sanon, että jokaista kansanmurhaa on edeltänyt juuri senkaltainen vihan lietsonta, kuin mitä sinä kolumnissasi harjoitat.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Teet yksinkertaisesta asiasta kauhean monimutkaisen varmaankin hyvää tarkoittaen.

Haluan auttaa sinua. Uskonnot ovat hyvin erilaisia. Islamin kirjoitukset sisältävät erittäin paljon kehotuksia väkivaltaan, syrjintään ja valehteluun sekä oman edun tavoitteluun. Profeetta vahvistaa omalla esikuvallaan nämä. Mitään tulkintaa tai historiallista kontekstihöpötystä ei kaivata totuutta muuksi muuttamaan.

Kristinusko, joka perustuu täysin Jeesuksen opetuksiin ja esimerkkiin on islamin vastakohta ja selkeä sekä johdonmukainen.

Islamia puolustetaan hyvänä uskontona, koska siinä on myös kehotuksia hyvään ja oikeaan. Lopputulos on kuitenkin hyvin ristiriitainen.

Nyt tulen asian ytimeen. Ketään yksilöä ei saa tuomita laumansa vuoksi. Olen täysin varma, että on olemassa ISISin joukoissa muutama hyvä ihminen. Se on oleellista, ettemme tuomitse yksilöä yleistyksen vuoksi.

Ja yhtä tärkeää on, että ymmärrämme yleistämisen myös olevan välttämätöntä. Se on juuri se tapa, jolla opimme imeväisestä alkaen nopeasti mieltämään asioita. Ilman lokerointia ei mikään onnistuisi vaan kuolisimme kun vielä tutkisimme jokaista ruohonkortta erillisenä yksilönä yleistämättä mitään. Elinaika loppuisi kesken.

Kaikkein tärkeintä on sananvapaus. On voitava arvostella ketä tahansa perustellen kantansa riippumatta siitä pahoittaako mielensä yksi tai miljardin ryhmä.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Niin mutta Jeesus käski rakastaa myös vihollista ja Paavalikin sano, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja Jeesus käski rakastaa lähimmäistään niinkuin itseään ja kaikki ovat lähimmäisiä. Tämä on kristinuskoa. Hyvä kertomus on Laupias Samarialainen tai jos lukee kirjan Nicky Cruz Juokse Poika Juokse kirjan jota on painettu 12 milj tai voi katsoa you tube videon Howard Storm, useita videoita hänellä jne.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No sitten sananvapaudesta voisi lukea Paavalin efesolaiskirjeen luvun 4 jossa Paavali kertoo miten pitäisi puhua toiselle, kristinuskon sanoma onkin tarkoitettu ihmiselle sillai, että pitää ensin tehä parannus ja alkaa elämään sillai että ei enää elä saman elämäntyylin mukaan eli ihmisessä pitää syntyä muutos ihan kuten luonnossakin on paljon muutoksia, ihmisen se pitää muuttua eikä kristinuskon

Esim jos ollaan rehellisiä, niin uusi testamentti ja Paavalin kirjeet ei opeta sillai, että pitäisi olla eri kirkkoja kristikunnassa vaan Paavali nimenomaan puhuu yksimielisyydessä lähes kaikissa kirjeissään ja Paavalin aikaan oli paikkakunnalla vain yksi kirkkokunta

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi

Joo, kaikkihan me hyvää tarkoitetaan. En ihan saanut kiinni, mikä oli se yksinkertainen asia, josta minä tein kauhean monimutkaisen. Jos oikein ymmärsin, olet samaa mieltä Jari Ehrnroothin kanssa siitä, että islam on paha uskonto. Kai silti huomasit, että Jari oli sitä mieltä, että myös kristinusko on yhtä paha, kun se ei Jeesuksen oppeja seuratessaan tuomitse pahuutta eli islamia, ja siten itse jatkaa pahuutta. Samaa mieltä kanssasi olen siitä, että ketään yksilöä ei saa tuomita laumansa vuoksi, ja että yleistäminen on välttämätöntä. Siitä en ole vakuuttunut, onko sananvapaus kaikkein tärkeintä, mutta arvostelu on kuitenkin eri asia kuin vihan lietsonta. Tässä Jarin harjoittamassa islamiin kohdistuvassa vihan lietsonnassa suurin ongelma ei ole se, että muslimit pahastuvat, vaan se että ei-muslimit vihastuvat.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Uskontoja, on kyseessä ollut sitten islam, kristinusko, hindulaisuus tai jopa buddhalaisuus, on kautta aikojen käytetty valtapyrkimysten, alistamisen ja sorron välikappaleina. Niin myös erilaisia aatteita: sosialismia, kansallismielisyyttä jne. Kuitenkin näiden uskontojen ja aatteiden idealistinen tarkoitus on lähes poikkeuksetta ollut pyrkimys hyvään ja oikeudenmukaisuuteen.

Meidän ei pidä tuomita islamia sinänsä, vaan ne islamin tulkinnat, jotka kehottavat vihaan ja tappamiseen. Kaikkien uskontojen pyhistä kirjoituksista löytyy aineksia myös sorron ja väkivallan perusteeksi, kyse on siitä, mitä puolia niiden teksteistä korostetaan ja nostetaan esiin. Nykypäivän luterilaiset papit pitävät varmaan outona reilun kolmensadan vuoden takaisten kollegojensa intoa polttaa naisia noitina roviolla, mutta nämähän noudattivat vain Vanhan testamentin käskyä: "Älä salli noitavaimon elää!" Vanhasta testamentista löytyy muutenkin niin erikoisia käskyjä, että nykypäivänä niitä kirjaimellisesti noudattava ei saisi olla vapaalla jalalla hetkeäkään ja Jumalasta piirtyy niiden kautta kuva harvinaisen vittumaisena tyyppinä. Sensijaan mielestäni Jeesuksen opetuksista löytyy hämmästyttävän moderneja ja yleispäteviä esimerkkejä hyvään, oikeaan ja lähimmäisiä kunnioittavaan elämään. Kuitenkin nämä ääripäät esiintyvät saman uskonnon pyhässä kirjassa. Kyse on siitä, mitä tästä kirjasta halutaan nostaa esiin.

Mika Sarivaara-Satta

Islam on poliittinen järjestelmä uskonnollisella kuorrutuksella, siinä ei edes tunneta Kultaista Sääntöä, toisin kuin oikeissa uskonnoissa.

Mika Sarivaara-Satta

Winston Churchillin luonnehdinta islamista on edelleen ajankohtainen:
"How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement, the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.
Individual Muslims may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi

Huomasin vielä yhden ristiriidan Jari Ehrnroothin kolumnissa. Hän kritisoi Jeesuksen sekavaa ja äärimmäistä ihanteellisuutta myös siltä osin, että Jeesus hänen mukaansa asettaa ajattelun, puheet ja teot saman arvoisiksi. Jeesus siis tuomitsee Jarin mukaan pahat ajatukset ja pahat teot yhtä pahoina. Mutta eikö koko Ehrnroothin tekstin keskeisin väite ole se, että terrorismiin syyllisiä eivät ole vain ne, jotka terroristisen teon tekevät, vaan myös ne, jotka ajattevat tietyllä tavalla, siis islamin uskoiset ja ne, jotka eivät halua kärjistää vastakkain asettelua.

Toimituksen poiminnat